Rasfoire documente

Decizia 599/22-mar-2017 privind propunerea de iniţiativă cetăţenească intitulată ''Cetăţenia UE pentru europeni: Uniţi în diversitate în pofida jus soli şi jus sanguinis''

publicat in Jurnalul Oficial 81L din 2017

Decizia 594/21-mar-2017 privind încheierea unui Protocol la Acordul de parteneriat şi cooperare de stabilire a unui parteneriat între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Uzbekistan, pe de altă parte, de modificare a acordului în scopul extinderii prevederilor acestuia la comerţul bilateral cu textile, având în vedere expirarea Acordului bilateral privind produsele textile

publicat in Jurnalul Oficial 81L din 2017

Regulamentul 595/27-mar-2017 de modificare a Regulamentului (UE) 2017/127 în ceea ce priveşte anumite posibilităţi de pescuit

publicat in Jurnalul Oficial 81L din 2017

Regulamentul 596/15-mar-2017 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [West Wales Coracle Caught Sewin (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 81L din 2017

Regulamentul 597/15-mar-2017 de aprobare a unei modificări care nu este minoră din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Estepa (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 81L din 2017

Regulamentul 598/27-mar-2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 81L din 2017

Protocol din 07-apr-2011 la Acordul de parteneriat şi cooperare de stabilire a unui parteneriat între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Uzbekistan, pe de altă parte, de modificare a acordului în scopul extinderii prevederilor acestuia la comerţul bilateral cu textile, având în vedere expirarea Acordului bilateral privind produsele textile

publicat in Jurnalul Oficial 81L din 2017