Rasfoire documente

Decizia 564/23-mar-2017 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre

publicat in Jurnalul Oficial 80L din 2017

Rectificare din 25-mar-2017 la Regulamentul delegat (UE) 2016/1824 al Comisiei din 14 iulie 2016 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 3/2014, a Regulamentului delegat (UE) nr. 44/2014 şi a Regulamentului delegat (UE) nr. 134/2014 cu privire, respectiv, la cerinţele de siguranţă în funcţionare a vehiculului, la cerinţele privind construcţia vehiculelor şi la cerinţele generale, precum şi la cerinţele privind performanţele de mediu şi performanţele unităţii de propulsie

publicat in Jurnalul Oficial 80L din 2017

Regulamentul 555/24-mar-2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce priveşte prelungirea perioadelor de aprobare a mai multor substanţe active enumerate în partea B a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 686/2012 (programul de reînnoire AIR IV)

publicat in Jurnalul Oficial 80L din 2017

Regulamentul 556/24-mar-2017 privind modalităţile detaliate pentru procedurile de inspecţie cu privire la bunele practici clinice în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 536/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 80L din 2017

Regulamentul 557/24-mar-2017 de modificare pentru a 263-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu organizaţiile ISIL (Da'esh) şi Al-Qaida

publicat in Jurnalul Oficial 80L din 2017

Regulamentul 558/24-mar-2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 80L din 2017

Decizia 559/15-mar-2017 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Ţărilor de Jos - EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail

publicat in Jurnalul Oficial 80L din 2017

Decizia 560/21-mar-2017 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt UE-Mexic referitor la modificările aduse anexei III la Decizia nr. 2/2000 a Consiliului mixt CE-Mexic din 23 martie 2000 în ceea ce priveşte definirea conceptului de ''produse originare'' şi metodele de cooperare administrativă (reguli de origine specifice produsului pentru anumite produse chimice)

publicat in Jurnalul Oficial 80L din 2017

Decizia 561/21-mar-2017 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt UE-Mexic referitor la modificările aduse anexei III la Decizia nr. 2/2000 a Consiliului mixt CE-Mexic din 23 martie 2000 în ceea ce priveşte definirea conceptului de ''produse originare'' şi metodele de cooperare administrativă (Andorra şi San Marino, precum şi reguli de origine specifice produsului pentru anumite produse chimice)

publicat in Jurnalul Oficial 80L din 2017

Decizia 562/21-mar-2017 de numire a unui supleant, propus de Republica Portugheză, în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 80L din 2017

Decizia 563/21-mar-2017 prin care Republica Estonia este autorizată să aplice o măsură specială de derogare de la articolul 287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

publicat in Jurnalul Oficial 80L din 2017