Rasfoire documente

Regulamentul 548/23-mar-2017 de stabilire a unui formular standard pentru declaraţia scrisă referitoare la îndepărtarea sau ruperea sigiliului unui tahograf

publicat in Jurnalul Oficial 79L din 2017

Regulamentul 549/23-mar-2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 79L din 2017

Regulamentul 550/23-mar-2017 privind preţul minim de vânzare pentru laptele praf degresat pentru a şaptea invitaţie parţială de participare la licitaţie în cadrul procedurii de licitaţie deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2080

publicat in Jurnalul Oficial 79L din 2017

Decizia 551/21-mar-2017 de numire a unui supleant, propus de Regatul Spaniei, în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 79L din 2017

Decizia 552/22-mar-2017 privind coerenţa obiectivelor din domeniile de performanţă-cheie ale capacităţii şi rentabilităţii, incluse în planul blocului funcţional de spaţiu aerian revizuit prezentat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 549/2004 de către Elveţia, cu obiectivele de performanţă la nivelul Uniunii pentru cea de a doua perioadă de referinţă

publicat in Jurnalul Oficial 79L din 2017

Decizia 553/22-mar-2017 privind coerenţa obiectivelor din domeniile de performanţă-cheie ale capacităţii şi rentabilităţii, incluse în planul blocului funcţional de spaţiu aerian revizuit prezentat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 549/2004 de către Belgia, Germania, Franţa, Luxemburg şi Ţările de Jos, cu obiectivele de performanţă la nivelul Uniunii pentru cea de a doua perioadă de referinţă

publicat in Jurnalul Oficial 79L din 2017

Decizia 554/23-mar-2017 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 privind măsurile de protecţie vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre

publicat in Jurnalul Oficial 79L din 2017