Rasfoire documente

Regulamentul 488/21-mar-2017 de modificare a Regulamentului (UE) 2016/44 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Libia

publicat in Jurnalul Oficial 76L din 2017

Regulamentul 489/21-mar-2017 privind punerea în aplicare a articolului 21 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2016/44 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Libia

publicat in Jurnalul Oficial 76L din 2017

Regulamentul 490/21-mar-2017 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 270/2011 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entităţi şi organisme având în vedere situaţia din Egipt

publicat in Jurnalul Oficial 76L din 2017

Regulamentul 491/21-mar-2017 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 270/2011 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entităţi şi organisme având în vedere situaţia din Egipt

publicat in Jurnalul Oficial 76L din 2017

Decizia (PESC) 2017/496/21-mar-2017 de modificare a Deciziei 2011/172/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, entităţi şi organisme având în vedere situaţia din Egipt

publicat in Jurnalul Oficial 76L din 2017

Regulamentul 492/21-mar-2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004

publicat in Jurnalul Oficial 76L din 2017

Regulamentul 493/21-mar-2017 privind eliberarea garanţiilor aferente contingentelor tarifare de import ale Uniunii pentru carnea de pasăre originară din Ucraina gestionate prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2078

publicat in Jurnalul Oficial 76L din 2017

Regulamentul 494/21-mar-2017 de modificare pentru a 262-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu organizaţiile ISIL (Da'esh) şi Al-Qaida

publicat in Jurnalul Oficial 76L din 2017

Regulamentul 495/21-mar-2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 76L din 2017

Decizia (PESC) 2017/497/21-mar-2017 privind punerea în aplicare a Deciziei (PESC) 2015/1333 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Libia

publicat in Jurnalul Oficial 76L din 2017

Decizia (PESC) 2017/498/21-mar-2017 de punere în aplicare a Deciziei 2011/172/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, entităţi şi organisme având în vedere situaţia din Egipt

publicat in Jurnalul Oficial 76L din 2017

Decizia 499/17-mar-2017 privind înfiinţarea Infrastructurii europene de e-ştiinţă şi tehnologie pentru cercetare în domeniul biodiversităţii şi ecosistemelor - consorţiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC LifeWatch)

publicat in Jurnalul Oficial 76L din 2017

Decizia 500/21-mar-2017 privind recunoaşterea sistemului voluntar ''Bonsucro EU'' în vederea demonstrării conformităţii cu criteriile de durabilitate în temeiul Directivelor 98/70/CE şi 2009/28/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 76L din 2017