Rasfoire documente

Regulamentul 452/13-mar-2017 de stabilire a unei interdicţii temporare privind pescuitul de peşte pescar în zonele VIIIc, IX şi X, precum şi în apele UE din subzona CECAF 34.1.1 de către navele care arborează pavilionul Franţei

publicat in Jurnalul Oficial 71L din 2017

Regulamentul 453/13-mar-2017 de stabilire a unei interdicţii temporare privind pescuitul de pisică-de-mare marmorată în apele Uniunii din zona VIId de către navele care arborează pavilionul Belgiei

publicat in Jurnalul Oficial 71L din 2017

Regulamentul 454/15-mar-2017 de retragere a acceptării angajamentului pentru patru producători-exportatori în temeiul Deciziei de punere în aplicare 2013/707/UE de confirmare a acceptării unui angajament oferit în legătură cu procedurile antidumping şi antisubvenţie privind importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin şi componentele lor cheie (şi anume celule) originare sau expediate din Republica Populară Chineză pentru perioada de aplicare a măsurilor definitive

publicat in Jurnalul Oficial 71L din 2017

Regulamentul 455/15-mar-2017 privind autorizarea unui preparat de Lactobacillus fermentum (NCIMB 41636), Lactobacillus plantarum (NCIMB 41638) şi Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 41640) ca aditiv în hrana pentru câini

publicat in Jurnalul Oficial 71L din 2017

Regulamentul 456/15-mar-2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 71L din 2017

Decizia 36/17/COL/10-feb-2017 privind lipsa respectării efective a actului menţionat la punctul 66n din anexa XIII la Acordul privind Spaţiul Economic European [Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviaţiei civile şi instituirea unei Agenţii Europene de Siguranţă a Aviaţiei şi de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 şi a Directivei 2004/36/CE, astfel cum a fost modificat] şi a normelor sale de punere în aplicare în ceea ce priveşte certificatele eliberate de Hellenic Aviation Training Academy (HATA) şi licenţele prevăzute în partea 66 eliberate pe baza acestora [2017/457]

publicat in Jurnalul Oficial 71L din 2017