Rasfoire documente

Regulamentul 472/15-mar-2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/2080 în ceea ce priveşte perioadele de depunere a ofertelor

publicat in Jurnalul Oficial 73L din 2017

Regulamentul 473/17-mar-2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 73L din 2017

Regulamentul 474/17-mar-2017 de stabilire a coeficientului de alocare care urmează să fie aplicat cantităţilor care fac obiectul cererilor de licenţe de import depuse în perioada 1-7 martie 2017 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 533/2007 în sectorul cărnii de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 73L din 2017

Regulamentul 475/17-mar-2017 de stabilire a coeficientului de alocare care urmează să fie aplicat cantităţilor care fac obiectul cererilor de licenţe de import depuse în perioada 1-7 martie 2017 şi de stabilire a cantităţilor care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada 1 iulie-30 septembrie 2017 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 1385/2007 în sectorul cărnii de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 73L din 2017

Decizia (UE, Euratom) 2017/476/03-mar-2017 de numire a unui membru, propus de Marele Ducat al Luxemburgului, în cadrul Comitetului Economic şi Social European

publicat in Jurnalul Oficial 73L din 2017

Decizia 477/03-mar-2017 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Consiliului de cooperare instituit în temeiul Acordului de parteneriat şi cooperare consolidat dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Kazahstan, pe de altă parte, în ceea ce priveşte modalităţile de lucru ale Consiliului de cooperare, ale Comitetului de cooperare, ale subcomitetelor specializate sau ale oricăror alte organisme

publicat in Jurnalul Oficial 73L din 2017

Decizia 478/16-mar-2017 de exonerare a anumitor state membre de la obligaţia de a aplica anumitor specii Directivele 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 1999/105/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE şi 2002/57/CE ale Consiliului privind comercializarea seminţelor de plante furajere, a seminţelor de cereale, a materialului pentru reproducerea vegetativă a viţei de vie, a materialului forestier de reproducere, a seminţelor de sfeclă, de legume şi, respectiv, a seminţelor de plante oleaginoase şi pentru fibre, precum şi de abrogare a Deciziei 2010/680/UE a Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 73L din 2017

Decizia 470/28-feb-2017 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a unui Acord sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind cumulul de origine între Uniunea Europeană, Confederaţia Elveţiană, Regatul Norvegiei şi Republica Turcia în cadrul sistemului generalizat de preferinţe

publicat in Jurnalul Oficial 73L din 2017

Decizia 471/28-feb-2017 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a unui Acord sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană şi Regatul Norvegiei privind cumulul de origine între Uniunea Europeană, Confederaţia Elveţiană, Regatul Norvegiei şi Republica Turcia în cadrul sistemului generalizat de preferinţe

publicat in Jurnalul Oficial 73L din 2017