Rasfoire documente

Regulamentul 387/06-mar-2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 59L din 2017

Regulamentul 383/01-mar-2017 de aprobare a unei modificări care nu este minoră din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Prosciutto Veneto Berico-Euganeo (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 59L din 2017

Regulamentul 384/02-mar-2017 de modificare a anexelor I şi II la Regulamentul (UE) nr. 206/2010 în ceea ce priveşte modelele de certificate sanitar-veterinare BOV-X, OVI-X, OVI-Y şi RUM şi listele ţărilor terţe, a teritoriilor sau a părţilor acestora din care este autorizată introducerea în Uniune de anumite ungulate şi de carne proaspătă

publicat in Jurnalul Oficial 59L din 2017

Regulamentul 385/02-mar-2017 de aprobare a unei modificări care nu este minoră din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Jamon de Huelva (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 59L din 2017

Regulamentul 386/06-mar-2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1207/2011 de stabilire a cerinţelor pentru performanţa şi interoperabilitatea funcţiei de supraveghere în cadrul Cerului unic european

publicat in Jurnalul Oficial 59L din 2017

Decizia 388/06-mar-2017 de confirmare a participării Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord la Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Agenţia Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol)

publicat in Jurnalul Oficial 59L din 2017

Rectificare din 07-mar-2017 la Regulamentul delegat (UE) nr. 665/2013 al Comisiei din 3 mai 2013 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte etichetarea energetică a aspiratoarelor

publicat in Jurnalul Oficial 59L din 2017

Rectificare din 07-mar-2017 la Directiva (UE) 2016/798 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 mai 2016 privind siguranţa feroviară

publicat in Jurnalul Oficial 59L din 2017

Rectificare din 07-mar-2017 la Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/1505 a Comisiei din 8 septembrie 2015 de stabilire a specificaţiilor tehnice şi a formatelor pentru listele sigure în temeiul articolului 22 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă

publicat in Jurnalul Oficial 59L din 2017