Rasfoire documente

Regulamentul 374/03-mar-2017 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 208/2014 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entităţi şi organisme având în vedere situaţia din Ucraina

publicat in Jurnalul Oficial 58L din 2017

Regulamentul 375/02-mar-2017 de reînnoire a aprobării substanţei active prosulfuron, ca substanţă susceptibilă de înlocuire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, şi de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 58L din 2017

Regulamentul 376/03-mar-2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/921 în ceea ce priveşte realocarea cantităţilor neutilizate notificate în temeiul articolului 2 alineatul (4) din regulamentul respectiv

publicat in Jurnalul Oficial 58L din 2017

Regulamentul 377/03-mar-2017 privind neaprobarea substanţei active Pseudozyma flocculosa tulpina ATCC 64874, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare

publicat in Jurnalul Oficial 58L din 2017

Regulamentul 378/03-mar-2017 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte anumite substanţe aromatizante

publicat in Jurnalul Oficial 58L din 2017

Regulamentul 379/03-mar-2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 58L din 2017

Decizia (PESC) 2017/380/03-mar-2017 de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru procesul de pace în Orientul Mijlociu (PPOM)

publicat in Jurnalul Oficial 58L din 2017

Decizia (PESC) 2017/381/03-mar-2017 de modificare a Deciziei 2014/119/PESC privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entităţi şi organisme având în vedere situaţia din Ucraina

publicat in Jurnalul Oficial 58L din 2017

Decizia 1/01-mar-2017 a comitetului mixt instituit în temeiul articolului 14 din Acordul de recunoaştere reciprocă între Comunitatea Europeană şi Statele Unite ale Americii, de modificare a anexei sectoriale privind bunele practici de fabricaţie (BPF) a produselor farmaceutice [2017/382]

publicat in Jurnalul Oficial 58L din 2017