Rasfoire documente

Regulamentul 368/03-mar-2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 56L din 2017

Decizia 369/27-feb-2017 privind impunerea măsurilor de control cu privire la metil 2-[[1-(cidohexilmetil)-1H-indol-3- carboml]amino]-3,3-dimetilbutanoat (MDMB-CHMICA)

publicat in Jurnalul Oficial 56L din 2017

Decizia 370/01-mar-2017 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2014/909/UE prin extinderea perioadei de aplicare a anumitor măsuri de protecţie şi modificarea listei zonelor care fac obiectul măsurilor de protecţie referitoare la gândacul mic de stup în Italia

publicat in Jurnalul Oficial 56L din 2017

Regulamentul 366/01-mar-2017 de instituire a unei taxe compensatorii definitive pentru importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin şi componentele lor cheie (şi anume celule) originare sau expediate din Republica Populară Chineză, în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în conformitate cu articolul 18 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1037 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de încheiere a anchetei de reexaminare intermediară parţială în temeiul articolului 19 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/1037

publicat in Jurnalul Oficial 56L din 2017

Regulamentul 367/01-mar-2017 de instituire a unei taxe antidumping definitive pentru importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin şi componentele lor cheie (şi anume celule) originare sau expediate din Republica Populară Chineză, în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de încheiere a anchetei de reexaminare intermediară parţială în temeiul articolului 11 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/1036

publicat in Jurnalul Oficial 56L din 2017