Rasfoire documente

Notificare din 01-mar-2017 privind intrarea în vigoare a Protocolului de modificare a Acordului de la Marrakesh privind constituirea Organizaţiei Mondiale a Comerţului

publicat in Jurnalul Oficial 54L din 2017

Regulamentul 356/15-feb-2017 de aprobare a unei modificări care nu este minoră din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Rheinisches Zuckerrubenkraut/Rheinischer Zuckerrubensirup/Rheinisches Rubenkraut (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 54L din 2017

Regulamentul 357/28-feb-2017 privind neaprobarea substanţei active ciclaniliprol, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare

publicat in Jurnalul Oficial 54L din 2017

Regulamentul 358/28-feb-2017 de confirmare a condiţiilor de aprobare a substanţei active acrinatrin, astfel cum se prevede în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011

publicat in Jurnalul Oficial 54L din 2017

Regulamentul 359/28-feb-2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce priveşte condiţiile de aprobare a substanţei active oxifluorfen

publicat in Jurnalul Oficial 54L din 2017

Regulamentul 360/28-feb-2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce priveşte condiţiile de aprobare a substanţei active buprofezin

publicat in Jurnalul Oficial 54L din 2017

Regulamentul 361/28-feb-2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 54L din 2017

Decizia 1/08-feb-2017 A COMITETULUI MIXT UE-ELVEŢIA de modificare a tabelelor II, III şi IV litera (b) din protocolul nr. 2 la Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană şi Confederaţia Elveţiană din 22 iulie 1972 în ceea ce priveşte dispoziţiile aplicabile produselor agricole prelucrate [2017/362]

publicat in Jurnalul Oficial 54L din 2017