Rasfoire documente

Regulamentul 354/15-feb-2017 de modificare a Regulamentului (UE) 2015/936 privind regimul comun aplicabil importurilor de produse textile din anumite ţări terţe, care nu sunt reglementate de acorduri, protocoale sau alte înţelegeri bilaterale sau de alte regimuri specifice de import ale Uniunii

publicat in Jurnalul Oficial 57L din 2017

Regulamentul 355/15-feb-2017 privind anumite proceduri de aplicare a Acordului de stabilizare şi de asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, şi Kosovo *, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 57L din 2017

Modificari din 03-mar-2017 LA ANEXELE LA CONVENŢIA DE LA LUGANO, 30 OCTOMBRIE 2007

publicat in Jurnalul Oficial 57L din 2017

Rectificare din 03-mar-2017 la Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor şi de modificare şi de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătăţii animalelor (''Legea privind sănătatea animală'')

publicat in Jurnalul Oficial 57L din 2017

Regulamentul 353/15-feb-2017 de înlocuire a anexelor A şi B la Regulamentul (UE) 2015/848 privind procedurile de insolvenţă

publicat in Jurnalul Oficial 57L din 2017

Regulamentul 352/15-feb-2017 de stabilire a unui cadru privind furnizarea de servicii portuare şi a normelor comune privind transparenţa financiară a porturilor

publicat in Jurnalul Oficial 57L din 2017