Rasfoire documente

Regulamentul 330/27-feb-2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 329/2007 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

publicat in Jurnalul Oficial 50L din 2017

Regulamentul 331/27-feb-2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 765/2006 privind măsuri restrictive împotriva Belarus

publicat in Jurnalul Oficial 50L din 2017

Regulamentul 332/14-feb-2017 de aprobare a unei modificări care nu este minoră din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Pistacchio Verde di Bronte (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 50L din 2017

Regulamentul 333/14-feb-2017 de aprobare a unei modificări care nu este minoră din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Schwabische Spatzle/Schwabische Knopfle (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 50L din 2017

Regulamentul 334/27-feb-2017 de rectificare a versiunilor în limbile bulgară, estonă, germană şi neerlandeză ale Regulamentului (UE) nr. 1321/2014 privind menţinerea navigabilităţii aeronavelor şi a produselor, reperelor şi dispozitivelor aeronautice şi autorizarea întreprinderilor şi a personalului cu atribuţii în domeniu

publicat in Jurnalul Oficial 50L din 2017

Regulamentul 335/27-feb-2017 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte utilizarea glicozidelor derivate din steviol (E 960) ca îndulcitor în anumite produse de cofetărie cu valoare energetică redusă

publicat in Jurnalul Oficial 50L din 2017

Regulamentul 336/27-feb-2017 de instituire a unei taxe antidumping definitive şi de percepere definitivă a taxei provizorii instituite la importurile anumitor tipuri de tablă groasă din oţeluri nealiate sau din alte oţeluri aliate originare din Republica Populară Chineză

publicat in Jurnalul Oficial 50L din 2017

Regulamentul 337/27-feb-2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1375/2007 al Comisiei privind importul de reziduuri provenite din obţinerea amidonului din porumb din Statele Unite ale Americii

publicat in Jurnalul Oficial 50L din 2017

Regulamentul 338/27-feb-2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 50L din 2017

Decizia 339/14-dec-2016 privind mobilizarea marjei pentru situaţii neprevăzute în 2016

publicat in Jurnalul Oficial 50L din 2017

Decizia 340/14-dec-2016 privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru acordarea de asistenţă Germaniei

publicat in Jurnalul Oficial 50L din 2017

Decizia 341/14-dec-2016 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Spaniei - EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive

publicat in Jurnalul Oficial 50L din 2017

Decizia 342/14-dec-2016 referitoare la mobilizarea instrumentului de flexibilitate pentru finanţarea măsurilor bugetare imediate destinate crizei actuale privind migraţia, refugiaţii şi securitatea

publicat in Jurnalul Oficial 50L din 2017

Decizia 343/14-dec-2016 privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru efectuarea unor plăţi în avans în cadrul bugetului general al Uniunii pentru exerciţiul bugetar 2017

publicat in Jurnalul Oficial 50L din 2017

Decizia (PESC) 2017/345/27-feb-2017 de modificare a Deciziei (PESC) 2016/849 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

publicat in Jurnalul Oficial 50L din 2017

Decizia (PESC) 2017/347/27-feb-2017 de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene în Bosnia şi Herţegovina

publicat in Jurnalul Oficial 50L din 2017

Decizia (PESC) 2017/348/27-feb-2017 privind prelungirea mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene în Kosovo *

publicat in Jurnalul Oficial 50L din 2017

Decizia (PESC) 2017/349/27-feb-2017 de modificare a Deciziei 2012/389/PESC privind misiunea Uniunii Europene de consolidare a capacităţilor în Somalia (EUCAP Somalia)

publicat in Jurnalul Oficial 50L din 2017

Decizia (PESC) 2017/350/27-feb-2017 de modificare a Deciziei 2012/642/PESC privind măsuri restrictive împotriva Belarus

publicat in Jurnalul Oficial 50L din 2017

Decizia 351/24-feb-2017 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre

publicat in Jurnalul Oficial 50L din 2017

Rectificare din 28-feb-2017 la Directiva (UE) 2016/1148 a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 iulie 2016 privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi a sistemelor informatice în Uniune

publicat in Jurnalul Oficial 50L din 2017

Decizia 344/14-dec-2016 privind mobilizarea marjei pentru situaţii neprevăzute în 2017

publicat in Jurnalul Oficial 50L din 2017

Decizia (PESC) 2017/346/27-feb-2017 privind prelungirea mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru drepturile omului

publicat in Jurnalul Oficial 50L din 2017