Rasfoire documente

Regulamentul 316/22-feb-2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95 în ceea ce priveşte stabilirea preţurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre şi în cel al ouălor, precum şi pentru ovalbumină

publicat in Jurnalul Oficial 47L din 2017

Regulamentul 317/23-feb-2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 47L din 2017

Regulamentul 318/23-feb-2017 privind preţul minim de vânzare pentru laptele praf degresat pentru a cincea invitaţie parţială de participare la licitaţie în cadrul procedurii de licitaţie deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2080

publicat in Jurnalul Oficial 47L din 2017

Decizia 319/21-feb-2017 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2013/677/UE de autorizare a Luxemburgului în vederea aplicării unei măsuri speciale de derogare de la articolul 285 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

publicat in Jurnalul Oficial 47L din 2017

Decizia 320/21-feb-2017 de autorizare a Franţei să încheie un acord cu Confederaţia Elveţiană în ceea ce priveşte aeroportul Basel-Mulhouse care să includă dispoziţii de derogare de la articolul 5 din Directiva 2006/112/CE

publicat in Jurnalul Oficial 47L din 2017

Decizia 322/22-feb-2017 privind scutirile de la taxa antidumping extinsă asupra anumitor piese pentru biciclete originare din Republica Populară Chineză, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 88/97 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 47L din 2017

Decizia (PESC) 2017/321/21-feb-2017 privind numirea comandantului forţei UE pentru operaţia militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuţii la descurajarea, prevenirea şi reprimarea actelor de piraterie şi de jaf armat din largul coastelor Somaliei (Atalanta) şi de abrogare a Deciziei (PESC) 2016/940 (ATALANTA/1/2017)

publicat in Jurnalul Oficial 47L din 2017