Rasfoire documente

Regulamentul 293/08-feb-2017 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [West Wales Coracle Caught Salmon (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 43L din 2017

Regulamentul 294/20-feb-2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 748/2009 privind lista operatorilor de aeronave care au efectuat o activitate de aviaţie menţionată în anexa I la Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului la 1 ianuarie 2006 sau ulterior, specificând statul membru de administrare pentru fiecare operator de aeronave

publicat in Jurnalul Oficial 43L din 2017

Regulamentul 295/20-feb-2017 privind măsurile excepţionale de sprijinire a pieţei în sectorul cărnii de pasăre în Franţa

publicat in Jurnalul Oficial 43L din 2017

Regulamentul 296/20-feb-2017 de modificare pentru a 260-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu organizaţiile ISIL (Da'esh) şi Al-Qaida

publicat in Jurnalul Oficial 43L din 2017

Regulamentul 297/20-feb-2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 43L din 2017

Decizia (PESC) 2017/298/17-feb-2017 privind prelungirea mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru Asia Centrală

publicat in Jurnalul Oficial 43L din 2017

Decizia (PESC) 2017/300/17-feb-2017 privind prelungirea mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru Cornul Africii

publicat in Jurnalul Oficial 43L din 2017

Decizia (PESC) 2017/301/17-feb-2017 privind prelungirea mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru Sahel

publicat in Jurnalul Oficial 43L din 2017

Decizia 302/15-feb-2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului, pentru creşterea intensivă a păsărilor de curte şi a porcilor

publicat in Jurnalul Oficial 43L din 2017

Decizia (PESC) 2017/299/17-feb-2017 privind prelungirea mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru Caucazul de Sud şi criza din Georgia

publicat in Jurnalul Oficial 43L din 2017