Rasfoire documente

Regulamentul 6/05-ian-2016 de impunere a unor condiţii speciale de reglementare a importurilor de hrană pentru animale şi alimente originare sau expediate din Japonia, în urma accidentului de la centrala nucleară din Fukushima şi de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 322/2014

publicat in Jurnalul Oficial 3L din 2016

Regulamentul 7/05-ian-2016 de stabilire a formularului standard pentru documentul european de achiziţie unic

publicat in Jurnalul Oficial 3L din 2016

Regulamentul 8/05-ian-2016 de specificare a caracteristicilor tehnice ale modulului ad-hoc pentru 2017 privind activitatea independentă

publicat in Jurnalul Oficial 3L din 2016

Directiva 11/05-ian-2016 de modificare a anexei II la Directiva 2002/57/CE a Consiliului privind comercializarea seminţelor de plante oleaginoase şi pentru fibre

publicat in Jurnalul Oficial 3L din 2016

Regulamentul 4/05-ian-2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele esenţiale privind protecţia mediului

publicat in Jurnalul Oficial 3L din 2016

Regulamentul 5/05-ian-2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 748/2012 în ceea ce priveşte punerea în aplicare a cerinţelor esenţiale privind protecţia mediului

publicat in Jurnalul Oficial 3L din 2016

Regulamentul 9/05-ian-2016 cu privire la transmiterea în comun a datelor şi schimbul de date în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH)

publicat in Jurnalul Oficial 3L din 2016

Regulamentul 10/05-ian-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 3L din 2016