Rasfoire documente

Directiva 2341/14-dec-2016 privind activităţile şi supravegherea instituţiilor pentru furnizarea de pensii ocupaţionale (IORP)

publicat in Jurnalul Oficial 354L din 2016

Regulamentul 2336/14-dec-2016 de stabilire a unor condiţii specifice privind pescuitul stocurilor de specii de adâncime din Atlanticul de Nord-Est şi a unor dispoziţii referitoare la pescuitul în apele internaţionale din zona Atlanticului de Nord-Est şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2347/2002 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 354L din 2016

Regulamentul 2337/14-dec-2016 de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1192/69 al Consiliului privind standardizarea conturilor întreprinderilor feroviare

publicat in Jurnalul Oficial 354L din 2016

Regulamentul 2338/14-dec-2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 în ceea ce priveşte deschiderea pieţei pentru serviciile de transport feroviar intern de călători

publicat in Jurnalul Oficial 354L din 2016

Regulamentul 2339/14-dec-2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii în ceea ce priveşte mărfurile care au părăsit temporar teritoriul vamal al Uniunii pe cale maritimă sau aeriană

publicat in Jurnalul Oficial 354L din 2016

Regulamentul 2340/14-dec-2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 privind documentele cu informaţii esenţiale referitoare la produsele de investiţii individuale structurate şi bazate pe asigurări în ceea ce priveşte data de aplicare

publicat in Jurnalul Oficial 354L din 2016