Rasfoire documente

Acord din 06-dec-2016 DE ACHIZIŢII ŞI FURNIZARE RECIPROCĂ DE SERVICII între Uniunea Europeană şi Statele Unite ale America (US-EU-01)

publicat in Jurnalul Oficial 350L din 2016

Regulamentul 2361/15-dec-2016 de stabilire a unei interdicţii a pescuitului de merlucius (Ling american) în apele Uniunii şi apele internaţionale din zonele VIII şi IX şi în apele Uniunii şi apele internaţionale din zonele V, VI şi VII de către navele care arborează pavilionul Portugaliei

publicat in Jurnalul Oficial 350L din 2016

Regulamentul 2362/20-dec-2016 de rectificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/2073 în ceea ce priveşte suma disponibilă pentru Franţa pentru rambursarea creditelor reportate din exerciţiul financiar 2016

publicat in Jurnalul Oficial 350L din 2016

Regulamentul 2363/21-dec-2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului privind anumite restricţii specifice în relaţiile economice şi financiare cu Irak

publicat in Jurnalul Oficial 350L din 2016

Regulamentul 2364/21-dec-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 350L din 2016

Decizia 2367/21-dec-2016 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2122 privind măsurile de protecţie vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă de subtip H5N8 din anumite state membre

publicat in Jurnalul Oficial 350L din 2016

Decizia 1/11-nov-2016 convenind asupra priorităţilor parteneriatului UE-Liban [2016/2368]

publicat in Jurnalul Oficial 350L din 2016

Decizia 2360/28-nov-2016 privind semnarea şi încheierea Acordului de achiziţii şi furnizare reciprocă de servicii între Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii

publicat in Jurnalul Oficial 350L din 2016

Decizia 2365/19-dec-2016 de stabilire a unor formulare pentru raportarea fraudelor şi neregularităţilor care afectează drepturile asupra resurselor proprii tradiţionale şi pentru inspecţiile în materie de resurse proprii tradiţionale în temeiul Regulamentului (UE, Euratom) nr. 608/2014 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 350L din 2016

Decizia 2366/19-dec-2016 de stabilire a unor modele pentru situaţia conturilor privind drepturile asupra resurselor proprii şi a unui formular pentru rapoartele privind sumele nerecuperabile corespunzătoare drepturilor asupra resurselor proprii în temeiul Regulamentului (UE, Euratom) nr. 609/2014 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 350L din 2016