Rasfoire documente

Regulamentul 2263/15-dec-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 342L din 2016

Decizia 1/25-nov-2016 de adoptare a regulamentului său de procedură [2016/2280]

publicat in Jurnalul Oficial 342L din 2016

Regulamentul 2259/15-dec-2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1235/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte regimul de import al produselor ecologice din ţări terţe

publicat in Jurnalul Oficial 342L din 2016

Regulamentul 2262/15-dec-2016 de modificare pentru a 257-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu organizaţiile ISIL (Daesh) şi Al-Qaida

publicat in Jurnalul Oficial 342L din 2016

Regulamentul 2264/15-dec-2016 privind preţul minim de vânzare pentru laptele praf degresat pentru prima invitaţie parţială de participare la licitaţie în cadrul procedurii de licitaţie deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2080

publicat in Jurnalul Oficial 342L din 2016

Decizia 2265/06-dec-2016 de modificare a Deciziei 2007/884/CE privind autorizarea Regatului Unit de a continua aplicarea unei măsuri care derogă de la dispoziţiile articolului 26 alineatul (1) litera (a), ale articolului 168 şi ale articolului 169 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

publicat in Jurnalul Oficial 342L din 2016

Decizia 2266/06-dec-2016 de autorizare a Ţărilor de Jos să aplice o cotă redusă de impozitare pentru energia electrică furnizată staţiilor de încărcare a vehiculelor electrice

publicat in Jurnalul Oficial 342L din 2016

Decizia 2267/06-dec-2016 de modificare a Deciziei 1999/70/CE privind auditorii externi ai băncilor centrale naţionale, în ceea ce priveşte auditorul extern al Banc Ceannais na hEireann/Central Bank of Ireland

publicat in Jurnalul Oficial 342L din 2016

Decizia 2276/15-dec-2016 privind echivalenţa cadrului de reglementare aplicabil contrapărţilor centrale din Brazilia în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 342L din 2016

Decizia 2277/15-dec-2016 privind echivalenţa cadrului de reglementare aplicabil contrapărţilor centrale din Centrul Financiar Internaţional din Dubai în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 342L din 2016

Decizia 2278/15-dec-2016 privind echivalenţa cadrului de reglementare aplicabil contrapărţilor centrale din Emiratele Arabe Unite în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 342L din 2016

Decizia 2279/15-dec-2016 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2122 privind măsurile de protecţie vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă de subtip H5N8 din anumite state membre

publicat in Jurnalul Oficial 342L din 2016

Decizia 2268/14-dec-2016 de modificare a Deciziilor 2007/305/CE, 2007/306/CE şi 2007/307/CE în ceea ce priveşte perioada de toleranţă pentru urmele de rapiţă hibridă Ms1xRf1 (ACS-BN004-7xACS-BN001-4), de rapiţă hibridă MsWf2 (ACS-BN004-7xACS-BN002-5) şi de rapiţă Topas 19/2 (ACS-BN007-1), precum şi pentru produsele derivate ale acestora

publicat in Jurnalul Oficial 342L din 2016

Decizia 2269/15-dec-2016 privind echivalenţa cadrului de reglementare aplicabil contrapărţilor centrale din India în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 342L din 2016

Decizia 2270/15-dec-2016 privind echivalenţa burselor aprobate din Singapore în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 342L din 2016

Decizia 2271/15-dec-2016 privind echivalenţa burselor de instrumente financiare şi a burselor de mărfuri din Japonia în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 342L din 2016

Decizia 2272/15-dec-2016 privind echivalenţa pieţelor financiare din Australia în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 342L din 2016

Decizia 2273/15-dec-2016 privind echivalenţa burselor recunoscute din Canada în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 342L din 2016

Decizia 2274/15-dec-2016 privind echivalenţa cadrului de reglementare aplicabil contrapărţilor centrale din Noua Zeelandă în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 342L din 2016

Decizia 2275/15-dec-2016 privind echivalenţa cadrului de reglementare aplicabil contrapărţilor centrale din Japonia în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 342L din 2016

Regulamentul 2261/15-dec-2016 privind autorizarea oxidului de cupru (I) ca aditiv furajer în hrana tuturor speciilor de animale

publicat in Jurnalul Oficial 342L din 2016

Regulamentul 2260/15-dec-2016 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 226/2007, (CE) nr. 1293/2008, (CE) nr. 910/2009, (CE) nr. 911/2009, (UE) nr. 1120/2010, (UE) nr. 212/2011 şi a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 95/2013 şi (UE) nr. 413/2013 în ceea ce priveşte numele titularului autorizaţiei pentru Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M şi Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077

publicat in Jurnalul Oficial 342L din 2016

Directiva 2258/06-dec-2016 de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce priveşte accesul autorităţilor fiscale la informaţii privind combaterea spălării banilor

publicat in Jurnalul Oficial 342L din 2016