Rasfoire documente

Regulamentul 185/11-feb-2016 de extindere a taxei antidumping definitive instituite prin Regulamentul (UE) nr. 1238/2013 al Consiliului la importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin şi componentele lor cheie (şi anume celule) originare sau expediate din Republica Populară Chineză prin importuri de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin şi componentele lor cheie (şi anume celule) expediate din Malaysia şi Taiwan, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din Malaysia sau din Taiwan

publicat in Jurnalul Oficial 37L din 2016

Regulamentul 184/11-feb-2016 de extindere a aplicării taxei compensatorii definitive instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1239/2013 al Consiliului la importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin şi componentele lor cheie (şi anume celule) originare sau expediate din Republica Populară Chineză la importuri de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin şi componentele lor cheie (şi anume celule) expediate din Malaysia şi din Taiwan, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din Malaysia sau din Taiwan

publicat in Jurnalul Oficial 37L din 2016

Decizia BCE/2015/46/11-dec-2015 de modificare a Deciziei BCE/2013/1 de stabilire a cadrului pentru o infrastructură cu cheie publică pentru Sistemul European al Băncilor Centrale ((UE) 2016/187)

publicat in Jurnalul Oficial 37L din 2016

Regulamentul 182/11-feb-2016 de reînnoire a aprobării substanţei active piraflufen-etil, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, şi de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 37L din 2016

Regulamentul 183/11-feb-2016 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 686/2012 de alocare către statele membre, în sensul procedurii de reînnoire, a evaluării substanţelor active a căror autorizare expiră până la 31 decembrie 2018 cel târziu

publicat in Jurnalul Oficial 37L din 2016

Regulamentul 186/11-feb-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 37L din 2016

Decizia BCE/2015/47/11-dec-2015 privind accesarea şi utilizarea aplicaţiilor, sistemelor, platformelor şi serviciilor electronice ale MUS de către Banca Centrală Europeană şi autorităţile naţionale competente din Mecanismul unic de supraveghere ((UE) 2016/188)

publicat in Jurnalul Oficial 37L din 2016

Regulamentul 181/10-feb-2016 de impunere a unei taxe antidumping asupra importurilor de anumite produse plate din oţel laminate la rece originare din Republica Populară Chineză şi din Federaţia Rusă

publicat in Jurnalul Oficial 37L din 2016