Rasfoire documente

Regulamentul 2236/12-dec-2016 de specificare a caracteristicilor tehnice ale modulului ad-hoc pentru 2018 privind armonizarea vieţii profesionale cu viaţa de familie

publicat in Jurnalul Oficial 337L din 2016

Decizia 2234/21-nov-2016 privind semnarea, în numele Uniunii, a Acordului de cooperare dintre Uniunea Europeană şi Agenţia pentru Siguranţa Navigaţiei Aeriene în Africa şi Madagascar (ASECNA) privind dezvoltarea sistemelor de radionavigaţie prin satelit şi furnizarea de servicii conexe în zona de competenţă a ASECNA în beneficiul aviaţiei civile

publicat in Jurnalul Oficial 337L din 2016

Regulamentul 2235/12-dec-2016 de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), în ceea ce priveşte bisfenolul A

publicat in Jurnalul Oficial 337L din 2016

Regulamentul 2237/12-dec-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 337L din 2016

Decizia (PESC) 2016/2238/12-dec-2016 de modificare a Deciziei 2010/452/PESC privind misiunea de monitorizare a Uniunii Europene în Georgia, EUMM Georgia

publicat in Jurnalul Oficial 337L din 2016

Decizia (PESC) 2016/2239/12-dec-2016 de modificare şi de prelungire a aplicării Deciziei 2010/96/PESC privind o misiune militară a Uniunii Europene pentru a contribui la instruirea forţelor de securitate somaleze

publicat in Jurnalul Oficial 337L din 2016

Decizia 2241/09-dec-2016 privind comercializarea temporară de seminţe din anumite soiuri ale speciei Beta vulgaris L. care nu îndeplinesc cerinţele Directivei 2002/54/CE a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 337L din 2016

Decizia 2242/09-dec-2016 privind comercializarea temporară a seminţelor din soiul Scrabble al speciei Hordeum vulgare L. care nu îndeplinesc cerinţele Directivei 66/402/CEE a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 337L din 2016

Rectificare din 13-dec-2016 la Decizia de punere în aplicare 2013/764/UE a Comisiei din 13 decembrie 2013 privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine clasice în anumite state membre

publicat in Jurnalul Oficial 337L din 2016

Decizia (PESC) 2016/2240/12-dec-2016 de modificare a Deciziei 2012/389/PESC privind misiunea Uniunii Europene referitoare la consolidarea capacităţilor maritime regionale în statele din Cornul Africii (EUCAP NESTOR)

publicat in Jurnalul Oficial 337L din 2016