Rasfoire documente

Regulamentul 2212/06-dec-2016 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Aceite de Terra Alta/Oli de Terra Alta (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 334L din 2016

Regulamentul 2213/06-dec-2016 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Pommes et poires de Savoie/Pommes de Savoie/Poires de Savoie (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 334L din 2016

Regulamentul 2211/06-dec-2016 de interzicere a pescuitului de pagel argintiu în apele Uniunii şi în apele internaţionale din zonele VI, VII şi VIII de către navele care arborează pavilionul Franţei

publicat in Jurnalul Oficial 334L din 2016

Regulamentul 2214/08-dec-2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 474/2006 în ceea ce priveşte lista transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicţii de exploatare pe teritoriul Uniunii

publicat in Jurnalul Oficial 334L din 2016

Regulamentul 2215/08-dec-2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 329/2007 al Consiliului privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

publicat in Jurnalul Oficial 334L din 2016

Regulamentul 2216/08-dec-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 334L din 2016

Decizia (PESC) 2016/2217/08-dec-2016 de modificare a Deciziei (PESC) 2016/849 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

publicat in Jurnalul Oficial 334L din 2016

Decizia 2218/07-dec-2016 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre

publicat in Jurnalul Oficial 334L din 2016

Decizia 2219/08-dec-2016 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2122 privind măsurile de protecţie vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă de subtip H5N8 din anumite state membre

publicat in Jurnalul Oficial 334L din 2016