Rasfoire documente

Rezolutia 2158/27-oct-2016 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului întreprinderii comune Artemis aferent exerciţiului financiar 2014

publicat in Jurnalul Oficial 333L din 2016

Decizia 2159/27-oct-2016 privind închiderea conturilor întreprinderii comune Artemis pentru exerciţiul financiar 2014

publicat in Jurnalul Oficial 333L din 2016

Decizia (UE, Euratom) 2016/2160/27-oct-2016 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului întreprinderii comune europene pentru ITER şi pentru dezvoltarea energiei de fuziune aferent exerciţiului financiar 2014

publicat in Jurnalul Oficial 333L din 2016

Regulamentul 2145/01-dec-2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1370/2013 privind măsuri pentru stabilirea anumitor ajutoare şi restituţii în legătură cu organizarea comună a pieţelor produselor agricole

publicat in Jurnalul Oficial 333L din 2016

Regulamentul 2146/07-dec-2016 de retragere a acceptării angajamentului pentru doi producători-exportatori în temeiul Deciziei de punere în aplicare 2013/707/UE de confirmare a acceptării unui angajament oferit în legătură cu procedurile antidumping şi antisubvenţie privind importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin şi componentele lor cheie (şi anume celule) originare sau expediate din Republica Populară Chineză pentru perioada de aplicare a măsurilor definitive

publicat in Jurnalul Oficial 333L din 2016

Regulamentul 2147/07-dec-2016 de autorizare a majorării limitelor de îmbogăţire a vinului produs din strugurii recoltaţi în 2016 din anumite regiuni vitivinicole din Germania şi din toate regiunile vitivinicole din Ungaria

publicat in Jurnalul Oficial 333L din 2016

Regulamentul 2149/07-dec-2016 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Noix de Grenoble (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 333L din 2016

Regulamentul 2150/07-dec-2016 privind autorizarea preparatelor de Lactobacillus plantarum DSM 29025 şi de Lactobacillus plantarum NCIMB 42150 ca aditivi în hrana tuturor speciilor de animale

publicat in Jurnalul Oficial 333L din 2016

Regulamentul 2151/07-dec-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 333L din 2016

Decizia 2152/27-oct-2016 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2014, secţiunea II - Consiliul European şi Consiliul

publicat in Jurnalul Oficial 333L din 2016

Rezolutia 2153/27-oct-2016 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2014, secţiunea II - Consiliul European şi Consiliul

publicat in Jurnalul Oficial 333L din 2016

Decizia 2154/27-oct-2016 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului întreprinderii comune ENIAC aferent exerciţiului financiar 2014

publicat in Jurnalul Oficial 333L din 2016

Rezolutia 2155/27-oct-2016 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului întreprinderii comune ENIAC aferent exerciţiului financiar 2014

publicat in Jurnalul Oficial 333L din 2016

Decizia 2156/27-oct-2016 privind închiderea conturilor întreprinderii comune ENIAC pentru exerciţiul financiar 2014

publicat in Jurnalul Oficial 333L din 2016

Decizia 2157/27-oct-2016 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului întreprinderii comune Artemis aferent exerciţiului financiar 2014

publicat in Jurnalul Oficial 333L din 2016

Rezolutia (UE, Euratom) 2016/2161/27-oct-2016 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului întreprinderii comune europene pentru ITER şi pentru dezvoltarea energiei de fuziune aferent exerciţiului financiar 2014

publicat in Jurnalul Oficial 333L din 2016

Decizia (UE, Euratom) 2016/2162/27-oct-2016 privind închiderea conturilor întreprinderii comune europene pentru ITER şi pentru dezvoltarea energiei de fuziune pentru exerciţiul financiar 2014

publicat in Jurnalul Oficial 333L din 2016

Decizia 2163/06-dec-2016 de modificare a Deciziei 1999/70/CE privind auditorii externi ai băncilor centrale naţionale, în ceea ce priveşte auditorul extern al Banca d'Italia

publicat in Jurnalul Oficial 333L din 2016

Regulamentul 2148/07-dec-2016 de stabilire a normelor privind gestionarea şi distribuţia contingentelor pentru produse textile stabilite pentru anul 2017, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/936 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 333L din 2016

Decizia BCE/2016/43/30-nov-2016 privind aprobarea volumului emisiunii de monede metalice în 2017 ((UE) 2016/2164)

publicat in Jurnalul Oficial 333L din 2016