Rasfoire documente

Regulamentul 2129/05-dec-2016 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/220 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1217/2009 al Consiliului privind crearea unei reţele de colectare de informaţii contabile privind veniturile şi activitatea economică a exploataţiilor agricole în Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 331L din 2016

Regulamentul 2130/05-dec-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 331L din 2016

Decizia 2131/17-oct-2016 privind poziţia care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Consiliului de asociere instituit prin Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Libaneză, pe de altă parte, în ceea ce priveşte adoptarea priorităţilor parteneriatului UE-Liban, inclusiv a pactului aferent

publicat in Jurnalul Oficial 331L din 2016

Decizia 2132/05-dec-2016 privind emisiile de gaz cu efect de seră pentru fiecare stat membru aferente anului 2013 prevăzute în Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 331L din 2016

Decizia 2133/05-dec-2016 de încheiere a procedurii antidumping privind importurile de anumiţi oxizi de mangan provenind din Brazilia, Georgia, India şi Mexic

publicat in Jurnalul Oficial 331L din 2016