Rasfoire documente

Directiva 2102/26-oct-2016 privind accesibilitatea site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile ale organismelor din sectorul public

publicat in Jurnalul Oficial 327L din 2016

Directiva 2109/01-dec-2016 de modificare a Directivei 66/401/CEE a Consiliului în ceea ce priveşte includerea unor noi specii şi denumirea botanică a speciei Lolium x boucheanum Kunth

publicat in Jurnalul Oficial 327L din 2016

Decizia 2110/28-nov-2016 de numire a unui membru, propus de Republica Elenă, în cadrul Comitetului Economic şi Social European

publicat in Jurnalul Oficial 327L din 2016

Regulamentul 2104/21-nov-2016 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Vale of Evesham Asparagus (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 327L din 2016

Regulamentul 2103/21-nov-2016 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Burrata di Andria (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 327L din 2016

Regulamentul 2105/01-dec-2016 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 794/2004 în ceea ce priveşte formularul care trebuie utilizat pentru notificarea ajutoarelor de stat în sectorul pescuitului şi acvaculturii

publicat in Jurnalul Oficial 327L din 2016

Regulamentul 2106/01-dec-2016 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 884/2014 de impunere a unor condiţii speciale aplicabile importurilor de mirodenii din Etiopia, importurilor de arahide din Argentina şi importurilor de alune din Azerbaidjan şi de modificare a condiţiilor speciale aplicabile importurilor de smochine uscate şi de alune din Turcia şi importurilor de arahide din India

publicat in Jurnalul Oficial 327L din 2016

Regulamentul 2107/01-dec-2016 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 669/2009 cu privire la lista de produse de hrană pentru animale şi produse alimentare de origine neanimală supuse unor controale oficiale consolidate efectuate asupra importurilor

publicat in Jurnalul Oficial 327L din 2016

Regulamentul 2108/01-dec-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 327L din 2016

Decizia 2111/28-nov-2016 de numire a unui membru în cadrul Comitetului consultativ pentru libera circulaţie a lucrătorilor pentru Belgia

publicat in Jurnalul Oficial 327L din 2016

Decizia 2112/01-dec-2016 de modificare a Deciziei 2014/401/PESC privind Centrul Satelitar al Uniunii Europene

publicat in Jurnalul Oficial 327L din 2016

Decizia 2113/30-nov-2016 privind verificarea conturilor agenţiilor de plăţi ale statelor membre în ceea ce priveşte cheltuielile finanţate de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) în cursul ultimului an de execuţie din perioada de programare 2007-2013 a FEADR (16 octombrie 2014-31 decembrie 2015)

publicat in Jurnalul Oficial 327L din 2016

Decizia 2114/30-nov-2016 de determinare a limitelor cantitative şi de alocare a cotelor, aferente perioadei 1 ianuarie - 31 decembrie 2017, pentru substanţele reglementate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind substanţele care diminuează stratul de ozon

publicat in Jurnalul Oficial 327L din 2016

Recomandarea 2115/01-dec-2016 privind monitorizarea prezenţei Delta-9-tetrahidrocanabinolului, a precursorilor săi şi a altor canabinoide în produsele alimentare

publicat in Jurnalul Oficial 327L din 2016