Rasfoire documente

Decizia 2099/23-nov-2016 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (în urma unei cereri din partea Estoniei - EGF/2016/003 EE/petrol şi produse chimice)

publicat in Jurnalul Oficial 326L din 2016

Regulamentul 2098/30-nov-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 326L din 2016

Regulamentul 2096/30-nov-2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1254/2009 în ceea ce priveşte anumite criterii care să permită statelor membre să deroge de la standardele de bază comune privind securitatea aviaţiei civile şi să adopte măsuri de securitate alternative

publicat in Jurnalul Oficial 326L din 2016

Regulamentul 2097/30-nov-2016 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 în ceea ce priveşte volumele de declanşare a aplicării taxelor suplimentare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 326L din 2016

Decizia 2100/30-nov-2016 de stabilire a faptului că suspendarea temporară a taxei vamale preferenţiale instituite în temeiul mecanismului de stabilizare pentru banane prevăzut de Acordul comercial între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Columbia si Peru, pe de altă parte, nu este adecvată pentru importurile de banane originare din Peru pentru anul 2016

publicat in Jurnalul Oficial 326L din 2016

Decizia 260/30-iun-2015 privind presupusul ajutor de stat acordat întreprinderii Siminn pentru introducerea serviciilor în bandă largă în zonele rurale din Islanda (Islanda) [2016/2101]

publicat in Jurnalul Oficial 326L din 2016

Regulamentul 2095/26-sep-2016 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2568/91 privind caracteristicile uleiurilor de măsline şi ale uleiurilor din resturi de măsline, precum şi metodele de analiză a acestora

publicat in Jurnalul Oficial 326L din 2016