Rasfoire documente

Regulamentul 2088/29-nov-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 324L din 2016

Regulamentul 2089/29-nov-2016 de stabilire a coeficientului de atribuire care urmează să se aplice licenţelor de export pentru anumite produse lactate care urmează să fie exportate către Republica Dominicană în cadrul contingentului menţionat în Regulamentul (CE) nr. 1187/2009

publicat in Jurnalul Oficial 324L din 2016

Decizia 2090/21-nov-2016 de modificare a Deciziei 2009/790/CE de autorizare a Republicii Polone de a aplica o măsură derogatorie de la dispoziţiile articolului 287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

publicat in Jurnalul Oficial 324L din 2016

Decizia 2091/28-nov-2016 de a nu identifica diacrilatul de hexametilen (hexan-1,6-diol diacrilat) (HDDA) drept substanţă care prezintă motive de îngrijorare deosebită în conformitate cu articolul 57 litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 324L din 2016

Decizia 2092/28-nov-2016 de modificare a Deciziei 2011/163/UE privind aprobarea planurilor prezentate de ţări terţe în conformitate cu articolul 29 din Directiva 96/23/CE a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 324L din 2016

Decizia 2093/29-nov-2016 privind o derogare referitoare la data aplicării sistemului exportatorilor înregistraţi în cazul exporturilor din ţările şi teritoriile de peste mări

publicat in Jurnalul Oficial 324L din 2016

Decizia 2087/14-nov-2016 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană şi Islanda privind preferinţele comerciale suplimentare pentru produsele agricole

publicat in Jurnalul Oficial 324L din 2016