Rasfoire documente

Regulamentul 2074/25-nov-2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 37/2010 în ceea ce priveşte substanţa ''salicilat bazic de aluminiu''

publicat in Jurnalul Oficial 320L din 2016

Regulamentul 2075/25-nov-2016 privind alocarea de zile suplimentare pe mare Spaniei în cadrul diviziunilor ICES VIIIc şi IXa, cu excepţia Golfului Cadiz

publicat in Jurnalul Oficial 320L din 2016

Regulamentul 2076/25-nov-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 320L din 2016

Regulamentul 2071/22-sep-2016 de modificare a Regulamentului (UE) 2015/757 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte metodele de monitorizare a emisiilor de dioxid de carbon şi normele de monitorizare a altor informaţii relevante

publicat in Jurnalul Oficial 320L din 2016

Regulamentul 2072/22-sep-2016 privind activităţile de verificare şi acreditarea verificatorilor în temeiul Regulamentului (UE) 2015/757 al Parlamentului European şi al Consiliului privind monitorizarea, raportarea şi verificarea emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul maritim

publicat in Jurnalul Oficial 320L din 2016

Decizia 2077/17-oct-2016 privind poziţia care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Organizaţiei Maritime Internaţionale (OMI) cu ocazia celei de a 70-a sesiuni a Comitetului pentru protecţia mediului marin şi a celei de a 97-a sesiuni a Comitetului pentru siguranţa maritimă, în ceea ce priveşte adoptarea amendamentelor aduse anexei VI la MARPOL, regulii II-1 din Convenţia SOLAS, regulilor III/1.4, III/30 şi III/37 din Convenţia SOLAS, regulilor II-2/1 şi II-2/10 din Convenţia SOLAS, regulii II-1/3-12 din Convenţia SOLAS, Convenţiei şi Codului STCW, Codului pentru instalaţiile de protecţie contra incendiului şi Codului din 2011 privind programul de inspecţii intensificate

publicat in Jurnalul Oficial 320L din 2016

Decizia 2078/04-iul-2016 privind ajutorul de stat SA.41617-2015/C (ex SA.33584 (2013/C) (ex 2011/NN)] pus în aplicare de Ţările de Jos în favoarea clubului de fotbal profesionist NEC din Nijmegen

publicat in Jurnalul Oficial 320L din 2016

Rectificare din 26-nov-2016 la Decizia (UE) 2016/1970 a Consiliului din 29 septembrie 2016 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, şi aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului de parteneriat privind relaţiile şi cooperarea între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Noua Zeelandă, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 320L din 2016

Regulamentul 2073/23-nov-2016 privind rambursarea, în conformitate cu articolul 26 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, a creditelor reportate din exerciţiul financiar 2016

publicat in Jurnalul Oficial 320L din 2016