Rasfoire documente

Decizia 2044/18-nov-2016 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului dintre Uniunea Europeană şi Republica Populară Chineză cu privire la exonerarea de obligaţia de a deţine viză de scurtă şedere pentru titularii de paşapoarte diplomatice

publicat in Jurnalul Oficial 318L din 2016

Regulamentul 2045/23-nov-2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 37/2010 în ceea ce priveşte substanţa ''gamitromicină''

publicat in Jurnalul Oficial 318L din 2016

Regulamentul 2046/23-nov-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 318L din 2016

Decizia 2047/18-nov-2016 privind lansarea în Danemarca a schimbului automatizat de date în ceea ce priveşte datele ADN

publicat in Jurnalul Oficial 318L din 2016

Decizia 2048/18-nov-2016 privind lansarea în Danemarca a schimbului automatizat de date în ceea ce priveşte datele dactiloscopice

publicat in Jurnalul Oficial 318L din 2016

Decizia (UE, Euratom) 2016/2049/21-nov-2016 de numire a unui membru, propus de Regatul Ţărilor de Jos, în cadrul Comitetului Economic şi Social European

publicat in Jurnalul Oficial 318L din 2016

Decizia 2050/22-nov-2016 în ceea ce priveşte introducerea pe piaţă a unei garoafe de grădină modificate genetic (Dianthus caryophyllus L., linia SHD-27531-4)

publicat in Jurnalul Oficial 318L din 2016

Decizia 216/14/COL/28-mai-2014 de modificare pentru a nouăzeci şi şasea oară a normelor procedurale şi de fond în domeniul ajutoarelor de stat prin adoptarea unor noi orientări privind ajutoarele de stat destinate aeroporturilor şi companiilor aeriene [2016/2051]

publicat in Jurnalul Oficial 318L din 2016

Decizia 186/16/COL/12-oct-2016 privind conformitatea ratei unitare pentru 2016 a Norvegiei cu dispoziţiile articolului 17 din actul menţionat la punctul 66wm din anexa XIII la Acordul privind Spaţiul Economic European [Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013 al Comisiei din 3 mai 2013 de stabilire a unei scheme comune de tarifare pentru serviciile de navigaţie aeriană] [2016/2052]

publicat in Jurnalul Oficial 318L din 2016