Rasfoire documente

Informare din 19-nov-2016 privind data intrării în vigoare a Acordului de cooperare privind sistemul global de navigaţie prin satelit (GNSS) de uz civil între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Coreea, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 313L din 2016

Informare din 19-nov-2016 privire data intrării în vigoare a Acordului de cooperare privind sistemul global de navigaţie prin satelit (GNSS) de uz civil între Comunitatea Europeană şi statele sale membre şi Ucraina

publicat in Jurnalul Oficial 313L din 2016

Informare din 19-nov-2016 privire data intrării în vigoare a Acordului privind promovarea, furnizarea şi utilizarea sistemelor de navigaţie prin satelit Galileo şi GPS şi a aplicaţiilor conexe între Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Statele Unite ale Americii, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 313L din 2016

Regulamentul 2020/26-mai-2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind pieţele instrumentelor financiare în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare referitoare la criteriile prin care să se stabilească dacă instrumentele financiare derivate care fac obiectul obligaţiei de compensare ar trebui să facă obiectul obligaţiei de tranzacţionare

publicat in Jurnalul Oficial 313L din 2016

Regulamentul 2021/02-iun-2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind pieţele instrumentelor financiare în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare referitoare la accesul la valorile de referinţă

publicat in Jurnalul Oficial 313L din 2016

Regulamentul 2022/14-iul-2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare privind informaţiile pentru înregistrarea societăţilor din ţări terţe şi formatul informaţiilor care trebuie furnizate clienţilor

publicat in Jurnalul Oficial 313L din 2016

Regulamentul 2023/18-nov-2016 privind autorizarea benzoatului de sodiu, a sorbatului de potasiu, a acidului formic şi a formiatului de sodiu ca aditivi furajeri pentru hrana tuturor speciilor de animale

publicat in Jurnalul Oficial 313L din 2016

Regulamentul 2024/18-nov-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 313L din 2016

Decizia 2025/08-nov-2016 de numire a trei membri şi a doi supleanţi, propuşi de Republica Polonă, în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 313L din 2016

Decizia 2026/15-nov-2016 privind contribuţiile financiare care trebuie plătite de statele membre pentru finanţarea Fondului european de dezvoltare, inclusiv plafonul pentru exerciţiul 2018, cuantumul anual pentru exerciţiul 2017, prima transă pentru exerciţiul 2017 şi previziuni cu caracter indicativ şi neobligatoriu privind valorile anuale prevăzute ale contribuţiilor pentru exerciţiile 2019 şi 2020

publicat in Jurnalul Oficial 313L din 2016

Decizia 1/19-oct-2016 A COMITETULUI DE ASOCIERE REUNIT ÎN CONFIGURAŢIA COMERŢ UE-REPUBLICA MOLDOVA de actualizare a anexei XVI la Acordul de asociere [2016/2027]

publicat in Jurnalul Oficial 313L din 2016

Decizia 2/19-oct-2016 A COMITETULUI DE ASOCIERE REUNIT ÎN CONFIGURAŢIA COMERŢ UE-REPUBLICA MOLDOVA de actualizare a anexei XXIX la Acordul de asociere [2016/2028]

publicat in Jurnalul Oficial 313L din 2016