Rasfoire documente

Decizia 2007/01-feb-2016 ajutor de stat SA.36754-2014/C (ex 2014/NN şi 2013/N) pe care Ungaria l-a pus în aplicare parţial şi pe care intenţionează să îl pună în aplicare în favoarea AUDI HUNGARIA MOTOR Ltd.

publicat in Jurnalul Oficial 310L din 2016

Decizia 2010/16-nov-2016 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1968 privind anumite măsuri de protecţie referitoare la gripa aviară înalt patogenă de subtipul H5N8 în Ungaria

publicat in Jurnalul Oficial 310L din 2016

Decizia 138/16/COL/28-iun-2016 de autorizare a Islandei să deroge de la Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte dispoziţiile existente referitoare la eliberarea certificatelor de navigabilitate pentru aeronavele importate [2016/2013]

publicat in Jurnalul Oficial 310L din 2016

Decizia 139/16/COL/28-iun-2016 de autorizare a Norvegiei de a deroga de la Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte dispoziţiile privind limitarea timpului de zbor al operatorului aerian Wideroes Flyselskap AS [2016/2014]

publicat in Jurnalul Oficial 310L din 2016

Decizia 2011/16-nov-2016 privind anumite măsuri de protecţie vizând gripa aviară înalt patogenă de subtip H5N8 din Germania

publicat in Jurnalul Oficial 310L din 2016

Decizia 2012/16-nov-2016 privind anumite măsuri de protecţie vizând gripa aviară înalt patogenă de subtip H5N8 din Austria

publicat in Jurnalul Oficial 310L din 2016

Regulamentul 2005/16-nov-2016 de instituire a unei taxe antidumping provizorii la importurile de anumite tipuri de hârtie termică subţire originară din Republica Coreea

publicat in Jurnalul Oficial 310L din 2016

Decizia 2008/15-nov-2016 privind măsurile zoosanitare de combatere a dermatozei nodulare contagioase în anumite state membre

publicat in Jurnalul Oficial 310L din 2016

Decizia 2009/15-nov-2016 de aprobare a programelor de vaccinare împotriva dermatozei nodulare contagioase, prezentate de statele membre

publicat in Jurnalul Oficial 310L din 2016

Regulamentul 2006/16-nov-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 310L din 2016