Rasfoire documente

Regulamentul 145/04-feb-2016 de adoptare a formatului documentului care serveşte drept dovadă a eliberării de către autorităţile competente ale statelor membre a autorizaţiei care permite unităţilor să efectueze anumite activităţi legate de speciile alogene invazive de interes pentru Uniune, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 30L din 2016

Regulamentul 146/04-feb-2016 de reînnoire a aprobării substanţei active lambda-cihalotrin, ca substanţă susceptibilă de înlocuire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, şi de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011

publicat in Jurnalul Oficial 30L din 2016

Regulamentul 147/04-feb-2016 de reînnoire a aprobării substanţei active iprovalicarb, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare şi de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011

publicat in Jurnalul Oficial 30L din 2016

Regulamentul 148/04-feb-2016 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 în ceea ce priveşte rubrica referitoare la Statele Unite ale Americii din lista cu ţări terţe, teritorii, zone sau compartimente din care anumite produse obţinute de la păsări de curte pot fi importate în Uniune sau pot tranzita Uniunea în contextul apariţiei unor focare de gripă aviară înalt patogenă de subtip H7N8

publicat in Jurnalul Oficial 30L din 2016

Regulamentul 149/04-feb-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 30L din 2016

Rectificare din 05-feb-2016 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2179 al Comisiei din 25 noiembrie 2015 de deschidere a unei reexaminări a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 102/2012 al Consiliului de instituire a unei taxe antidumping definitive asupra importurilor de cabluri din oţel originare, printre altele, din Republica Populară Chineză, extinsă la importurile de cabluri din oţel expediate din Republica Coreea, indiferent dacă sunt sau nu declarate ca fiind originare din Republica Coreea, pentru a stabili posibilitatea de a acorda o scutire de la aceste măsuri unui exportator coreean, de abrogare a taxei antidumping cu privire la importurile provenite de la acest exportator şi de supunere a acestor importuri înregistrării

publicat in Jurnalul Oficial 30L din 2016