Rasfoire documente

Decizia 1983/26-mai-2014 privind măsura SA.33063 (2012/C) (ex 2012/NN) referitoare la Trentino NGN s.r.l. ca urmare a retragerii Italiei din cadrul proiectului

publicat in Jurnalul Oficial 305L din 2016

Regulamentul 1978/11-nov-2016 de aprobare a substanţei de bază ulei de floarea-soarelui, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, şi de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 305L din 2016

Regulamentul 1979/11-nov-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 305L din 2016

Decizia 1980/08-nov-2016 de numire a unui membru, propus de Republica Italiană, în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 305L din 2016

Decizia 1981/08-nov-2016 de numire a unui supleant, propus de Regatul Suediei, în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 305L din 2016

Decizia 1982/08-nov-2016 de modificare a Deciziei 2007/441/CE de autorizare a Republicii Italiene de a aplica măsuri de derogare de la articolul 26 alineatul (1) litera (a) şi de la articolul 168 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

publicat in Jurnalul Oficial 305L din 2016

Regulamentul 1977/11-nov-2016 de instituire a unei taxe antidumping provizorii asupra importurilor de anumite ţevi şi tuburi fără sudură din fier (cu excepţia fontei) sau din oţel (cu excepţia celui inoxidabil), cu secţiune transversală circulară, cu un diametru exterior mai mare de 406,4 mm, originare din Republica Populară Chineză

publicat in Jurnalul Oficial 305L din 2016