Rasfoire documente

Decizia BCE/2016/39/08-nov-2016 privind subdelegarea competenţelor de acordare a unei acreditări provizorii ((UE) 2016/1975)

publicat in Jurnalul Oficial 304L din 2016

Regulamentul 1971/10-nov-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 304L din 2016

Decizia 1972/08-nov-2016 de adoptare a poziţiei Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 4 al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2016

publicat in Jurnalul Oficial 304L din 2016

Decizia 1973/08-nov-2016 de adoptare a poziţiei Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 5 al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2016

publicat in Jurnalul Oficial 304L din 2016

Decizia BCE/2016/30/31-oct-2016 de modificare a Deciziei (UE) 2016/810 (BCE/2016/10) privind o a doua serie de operaţiuni ţintite de refinanţare pe termen mai lung ((UE) 2016/1974)

publicat in Jurnalul Oficial 304L din 2016

Rectificare din 11-nov-2016 la Regulamentul (CE) nr. 589/2008 al Comisiei din 23 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului privind standardele de comercializare aplicabile ouălor

publicat in Jurnalul Oficial 304L din 2016

Decizia 1970/29-sep-2016 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, şi aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului de parteneriat privind relaţiile şi cooperarea între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Noua Zeelandă, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 304L din 2016