Rasfoire documente

Regulamentul 1963/09-nov-2016 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2378 în ceea ce priveşte formularele-tip şi regimul lingvistic care trebuie utilizate în legătură cu Directiva (UE) 2015/2376 şi Directiva (UE) 2016/881

publicat in Jurnalul Oficial 303L din 2016

Regulamentul 1964/09-nov-2016 privind autorizarea unui preparat de dolomită-magnezit pentru vacile de lapte şi alte rumegătoare pentru producţia de lapte, pentru purceii înţărcaţi şi porcii pentru îngrăşare şi a unui preparat de montmorilonit-ilit ca aditivi furajeri pentru hrana tuturor speciilor de animale

publicat in Jurnalul Oficial 303L din 2016

Regulamentul 1965/09-nov-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 303L din 2016

Decizia 1966/20-sep-2016 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE referitor la o modificare a anexei XIX (Protecţia consumatorilor) la Acordul privind SEE (sistemul de soluţionare alternativă a litigiilor)

publicat in Jurnalul Oficial 303L din 2016

Decizia 1967/08-nov-2016 de modificare a articolului 3 din Decizia 2002/757/CE privind măsurile provizorii de urgenţă din domeniul fitosanitar pentru a preveni introducerea şi răspândirea în Comunitate a Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov.

publicat in Jurnalul Oficial 303L din 2016

Rectificare din 10-nov-2016 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/900 al Comisiei din 8 iunie 2016 privind autorizarea acidului benzoic ca aditiv pentru hrana scroafelor (titularul autorizaţiei: DSM Nutritional Product Sp. z o. o.)

publicat in Jurnalul Oficial 303L din 2016

Decizia 1968/09-nov-2016 privind anumite măsuri de protecţie referitoare la gripa aviară înalt patogenă de subtipul H5N8 în Ungaria

publicat in Jurnalul Oficial 303L din 2016

Regulamentul 1962/07-nov-2016 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatorul combinat

publicat in Jurnalul Oficial 303L din 2016