Rasfoire documente

Decizia 1950/04-nov-2016 privind neaprobarea anumitor substanţe active biocide în temeiul Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 300L din 2016

Decizia 1946/15-mar-2016 privind semnarea şi încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană şi Georgia privind procedurile de securitate pentru schimbul şi protecţia informaţiilor clasificate

publicat in Jurnalul Oficial 300L din 2016

Acord din 23-iun-2016 între Georgia şi Uniunea Europeană privind procedurile de securitate pentru schimbul şi protecţia informaţiilor clasificate

publicat in Jurnalul Oficial 300L din 2016

Regulamentul 1947/25-oct-2016 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Tome des Bauges (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 300L din 2016

Regulamentul 1948/07-nov-2016 de adaptare a ratei de ajustare a plăţilor directe prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte anul calendaristic 2016, precum şi de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/1153 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 300L din 2016

Regulamentul 1949/07-nov-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 300L din 2016

Decizia 2/12-sep-2016 privind participarea fostei Republici iugoslave a Macedoniei în calitate de observator la lucrările Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, precum şi modalităţile de participare, în cadrul stabilit la articolele 4 şi 5 din Regulamentul (CE) nr. 168/2007 al Consiliului, inclusiv dispoziţiile referitoare la participarea la iniţiativele luate de agenţie, la contribuţiile financiare şi la personal [2016/1951]

publicat in Jurnalul Oficial 300L din 2016

Acord din 12-sep-2016 privind participarea fostei Republici iugoslave a Macedoniei în calitate de observator la lucrările Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, precum şi modalităţile de participare, în cadrul stabilit la articolele 4 şi 5 din Regulamentul (CE) nr. 168/2007 al Consiliului, inclusiv dispoziţiile referitoare la participarea la iniţiativele luate de agenţie, la contribuţiile financiare şi la personal

publicat in Jurnalul Oficial 300L din 2016