Rasfoire documente

Regulamentul 172/24-nov-2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 691/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte specificaţiile produselor energetice

publicat in Jurnalul Oficial 33L din 2016

Regulamentul 171/20-nov-2015 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/98 privind punerea în aplicare a obligaţiilor internaţionale ale Uniunii, astfel cum sunt menţionate la articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, în cadrul Convenţiei internaţionale pentru conservarea tonului din Oceanul Atlantic şi al Convenţiei privind viitoarea cooperare multilaterală pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Vest

publicat in Jurnalul Oficial 33L din 2016

Regulamentul 173/09-feb-2016 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Aachener Weihnachts-Leberwurst/Oecher Weihnachtsleberwurst (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 33L din 2016

Regulamentul 174/09-feb-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 33L din 2016

Decizia 176/09-feb-2016 de încheiere a procedurii antidumping privind importurile de acid tartric originar din Republica Populară Chineză şi produs de societatea Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd

publicat in Jurnalul Oficial 33L din 2016

Rectificare din 10-feb-2016 la Decizia nr. 1/2016 a Comitetului pentru transporturi terestre Comunitate/Elveţia din 16 decembrie 2015 de modificare a anexelor 1, 3, 4 şi 7 la Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind transportul rutier şi feroviar de mărfuri şi călători [2016/122]

publicat in Jurnalul Oficial 33L din 2016

Rectificare din 10-feb-2016 la Decizia nr. 2/2016 a Comitetului mixt UE-Elveţia din 3 decembrie 2015 de modificare a Protocolului nr. 3 la Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană şi Confederaţia Elveţiană, privind definirea conceptului de ''produse originare'' şi metodele de cooperare administrativă [2016/121]

publicat in Jurnalul Oficial 33L din 2016

Decizia 175/08-feb-2016 privind o măsură luată de Spania în conformitate cu Directiva 2006/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, de interzicere a introducerii pe piaţă a unui tip de utilaj de spălare cu apă sub presiune

publicat in Jurnalul Oficial 33L din 2016