Rasfoire documente

Regulamentul 1939/04-nov-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2016

Regulamentul 1936/04-nov-2016 de aprobare a oxidului de calciu (var nestins) ca substanţă activă existentă destinată utilizării în produsele biocide din tipurile de produs 2 şi 3

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2016

Regulamentul 1937/04-nov-2016 de aprobare a ciflutrinului ca substanţă activă existentă destinată utilizării în produsele biocide aparţinând tipului de produs 18

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2016

Regulamentul 1938/04-nov-2016 de aprobare a acidului citric ca substanţă activă existentă destinată utilizării în produsele biocide aparţinând tipului de produs 2

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2016

Regulamentul 1928/04-nov-2016 privind determinarea încărcăturii transportate de alte categorii de nave decât navele de pasageri, navele ro-ro şi navele container, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/757 al Parlamentului European şi al Consiliului privind monitorizarea, raportarea şi verificarea emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul maritim

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2016

Regulamentul 1929/04-nov-2016 de aprobare a Bacillus thuringiensis subspecia kurstaki, serotip 3a3b, tulpina ABTS-351, ca substanţă activă destinată utilizării în produsele biocide din tipul de produs 18

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2016

Regulamentul 1930/04-nov-2016 de aprobare a utilizării substanţei clorcrezol ca substanţă activă existentă în produsele biocide din tipurile de produse 1, 2, 3, 6 şi 9

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2016

Regulamentul 1931/04-nov-2016 de aprobare a clorocrezolului ca substanţă activă existentă, destinată utilizării în produsele biocide din tipul de produs 13

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2016

Regulamentul 1932/04-nov-2016 de aprobare a oxidului de calciu şi de magneziu (var dolomitic nestins) ca substanţă activă existentă, destinată utilizării în produsele biocide din tipurile de produs 2 şi 3

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2016

Regulamentul 1933/04-nov-2016 de aprobare a tetrahidroxidului de calciu şi magneziu (var dolomitic hidratat) ca substanţă activă existentă destinată utilizării în produsele biocide din tipurile de produs 2 şi 3

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2016

Regulamentul 1934/04-nov-2016 de aprobare a clorurii de cocoalchiltrimetilamoniu (ATMAC/TMAC) ca substanţă activă existentă destinată utilizării în produsele biocide aparţinând tipului de produs 8

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2016

Regulamentul 1935/04-nov-2016 de aprobare a hidroxidului de calciu (var stins) ca substanţă activă existentă, destinată utilizării în produsele biocide din tipurile de produs 2 şi 3

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2016

Decizia 1940/06-oct-2016 privind stabilirea condiţiilor de piaţă pentru serviciile de navigaţie aeriană terminală în Regatul Unit în temeiul articolului 3 din Regulamentul (UE) nr. 391/2013

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2016

Decizia 1941/03-nov-2016 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2014/190/UE de stabilire a repartizării anuale a resurselor globale pentru fiecare stat membru din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune în cadrul obiectivului privind investiţiile pentru creştere economică şi ocuparea forţei de muncă şi al obiectivului de cooperare teritorială europeană, a repartizării anuale a resurselor pentru fiecare stat membru din alocările specifice pentru iniţiativa privind ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor, împreună cu lista regiunilor eligibile, precum şi a sumelor care urmează să fie transferate din alocările fiecărui stat membru din Fondul de coeziune şi din fondurile structurale către Mecanismul pentru Interconectarea Europei şi către ajutorul pentru cele mai defavorizate persoane pentru perioada 2014-2020

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2016

Decizia 1943/04-nov-2016 în temeiul articolului 3 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului, privind utilizarea uleiului de parafină pentru acoperirea ouălor în vederea controlării dimensiunii populaţiei păsărilor cuibăritoare

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2016

Regulamentul 1927/04-nov-2016 de stabilire a formularelor pentru planurile de monitorizare, rapoartele privind emisiile şi documentele de conformitate, în temeiul Regulamentului (UE) 2015/757 al Parlamentului European şi al Consiliului privind monitorizarea, raportarea şi verificarea emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul maritim

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2016

Decizia 1942/04-nov-2016 privind specificaţiile Portalului european de proiecte de investiţii şi de abrogare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2015/1214

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2016