Rasfoire documente

Rectificare din 04-feb-2016 la Regulamentul delegat (UE) 2016/101 al Comisiei din 26 octombrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare pentru evaluarea prudentă prevăzute la articolul 105 alineatul (14)

publicat in Jurnalul Oficial 28L din 2016

Informare din 04-feb-2016 privind intrarea în vigoare a Acordului dintre Uniunea Europeană şi Principatul Liechtenstein privind participarea acestuia la Biroul European de Sprijin pentru Azil

publicat in Jurnalul Oficial 28L din 2016

Regulamentul 141/30-nov-2015 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 639/2014 în ceea ce priveşte anumite dispoziţii referitoare la plata pentru tinerii fermieri şi la sprijinul cuplat facultativ şi de derogare de la articolul 53 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 28L din 2016

Regulamentul 142/02-dec-2015 de modificare a anexei I la Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului şi a anexei III la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 28L din 2016

Regulamentul 143/18-ian-2016 de modificare a anexei IV la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte substanţa COS-OGA, cerevisanul, hidroxidul de calciu, lecitinele, Salix spp. cortexul, oţetul, fructoza, virusul mozaic pepino tulpina CH2 izolat 1906, Verticillium albo-atrum izolat WCS850 şi Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum tulpina D747

publicat in Jurnalul Oficial 28L din 2016

Regulamentul 144/03-feb-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 28L din 2016

Rectificare din 04-feb-2016 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1501 al Comisiei din 8 septembrie 2015 privind cadrul de interoperabilitate prevăzut la articolul 12 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă

publicat in Jurnalul Oficial 28L din 2016