Rasfoire documente

Informare din 25-oct-2016 privind semnarea şi aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil între Uniunea Europeană şi Guvernul Insulelor Cook şi a Protocolului de punere în aplicare a acestuia

publicat in Jurnalul Oficial 289L din 2016

Decizia 1879/24-iun-2016 privind semnarea, în numele Uniunii şi aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului dintre Uniunea Europeană şi Statele Federate ale Microneziei privind exonerarea de obligaţia de a deţine viză de scurtă şedere

publicat in Jurnalul Oficial 289L din 2016

Decizia 1880/29-sep-2016 privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană şi guvernul Regiunii Administrative Speciale Macao a Republicii Populare Chineze referitor la anumite aspecte ale serviciilor aeriene

publicat in Jurnalul Oficial 289L din 2016

Regulamentul 1881/24-oct-2016 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 837/2012 în ceea ce priveşte activitatea minimă a 6-fitazei produse de Aspergillus oryzae (DSM 22594) ca aditiv în hrana scroafelor (titularul autorizaţiei: DSM Nutritional Products Ltd)

publicat in Jurnalul Oficial 289L din 2016

Regulamentul 1882/24-oct-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 289L din 2016

Decizia 1883/18-oct-2016 de stabilire a poziţiei care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Consiliului General al Organizaţiei Mondiale a Comerţului cu privire la cererea Statelor Unite de a deroga de la normele OMC pentru a permite Statelor Unite să acorde un tratament preferenţial produselor eligibile originare din Nepal

publicat in Jurnalul Oficial 289L din 2016

Rectificare din 25-oct-2016 la Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 al Consiliului din 29 februarie 1968 de stabilire a Statutului funcţionarilor Comunităţilor Europene, precum şi a Regimului aplicabil celorlalţi agenţi ai acestor comunităţi şi de instituire a unor măsuri speciale tranzitorii aplicabile funcţionarilor Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 289L din 2016

Acord din 19-sep-2016 între Uniunea Europeană şi Statele Federate ale Microneziei privind exonerarea de obligaţia de a deţine viză de scurtă şedere

publicat in Jurnalul Oficial 289L din 2016