Rasfoire documente

Acord din 29-ian-2015 de instituire a Fundaţiei internaţionale UE-ALC

publicat in Jurnalul Oficial 288L din 2016

Regulamentul 1875/21-oct-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 288L din 2016

Decizia 1876/13-oct-2016 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului de asociere reunit în configuraţia comerţ instituit prin Acordul de asociere între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 288L din 2016

Decizia 1873/10-oct-2016 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de instituire a Fundaţiei internaţionale UE-ALC

publicat in Jurnalul Oficial 288L din 2016

Regulamentul 1874/19-oct-2016 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Maroilles/Marolles (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 288L din 2016

Decizia 1877/17-oct-2016 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Grupului de experţi pe tema acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internaţionale (AETR), precum şi în cadrul Grupului de lucru pentru transportul rutier, ale Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite

publicat in Jurnalul Oficial 288L din 2016

Decizia 1878/21-oct-2016 de stabilire a faptului că suspendarea temporară a taxei vamale preferenţiale instituite în temeiul mecanismului de stabilizare pentru banane prevăzut de Acordul de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi America Centrală, pe de altă parte, nu este adecvată pentru importurile de banane originare din Guatemala pentru anul 2016

publicat in Jurnalul Oficial 288L din 2016

Rectificare din 22-oct-2016 la Regulamentul (UE) nr. 1368/2014 al Comisiei din 17 decembrie 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi a Regulamentului (UE) nr. 1372/2013 al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004

publicat in Jurnalul Oficial 288L din 2016