Rasfoire documente

Regulamentul 1866/17-oct-2016 de modificare a anexelor II, III şi V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte limitele maxime pentru reziduurile de 3-decen-2-onă, acibenzolar-S-metil şi hexaclorobenzen din sau de pe anumite produse

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2016

Regulamentul 1864/10-oct-2016 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Chapon du Perigord (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2016

Regulamentul 1865/10-oct-2016 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Soltansko maslinovo ulje (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2016

Regulamentul 1868/20-oct-2016 de modificare şi rectificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2450 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare în ceea ce priveşte machetele pentru transmiterea informaţiilor către autorităţile de supraveghere în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2016

Regulamentul 1869/20-oct-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2016

Regulamentul 1870/20-oct-2016 de stabilire a coeficientului de alocare care urmează să fie aplicat cantităţilor ce fac obiectul cererilor de licenţe de import şi al cererilor de drepturi privind importul depuse în perioada 1-7 octombrie 2016 şi de stabilire a cantităţilor care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada 1 aprilie-30 iunie 2017 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 616/2007 în sectorul cărnii de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2016

Recomandarea 1871/28-sep-2016 adresată Republicii Elene privind măsurile specifice urgente pe care trebuie să le ia Grecia în vederea reluării transferurilor în temeiul Regulamentului (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2016

Regulamentul 1867/20-oct-2016 de modificare a anexei la Regulamentul (CE) nr. 3199/93 privind recunoaşterea reciprocă a procedurilor pentru denaturarea completă a alcoolului în scopul scutirii de la plata accizelor

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2016