Rasfoire documente

Decizia 1857/11-oct-2016 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea prezentată de Finlanda - EGF/2016/001 FI/Microsoft)

publicat in Jurnalul Oficial 284L din 2016

Regulamentul 1851/14-iun-2016 de adoptare a programului de module ad hoc, care acoperă anii 2019, 2020 şi 2021, pentru ancheta prin sondaj asupra forţei de muncă prevăzută prin Regulamentul (CE) nr. 577/98 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 284L din 2016

Regulamentul 1852/19-oct-2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 468/2010 de stabilire a listei UE a navelor care practică activităţi de pescuit ilicite, nedeclarate şi nereglementate

publicat in Jurnalul Oficial 284L din 2016

Regulamentul 1853/19-oct-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 284L din 2016

Regulamentul 1854/19-oct-2016 de stabilire a coeficientului de alocare care urmează să fie aplicat cantităţilor ce fac obiectul cererilor de licenţe de import introduse în perioada 1-7 octombrie 2016 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 341/2007 pentru usturoi

publicat in Jurnalul Oficial 284L din 2016

Decizia 1856/11-oct-2016 privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de asistenţă Greciei

publicat in Jurnalul Oficial 284L din 2016

Decizia 1858/11-oct-2016 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cerere din partea Suediei - EGF/2016/002 SE/Ericsson)

publicat in Jurnalul Oficial 284L din 2016

Decizia 1859/13-oct-2016 privind o Reuniune socială tripartită la nivel înalt pentru creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă şi de abrogare a Deciziei 2003/174/CE

publicat in Jurnalul Oficial 284L din 2016

Decizia 1860/17-oct-2016 de numire a doi membri şi a unui supleant, propuşi de Republica Italiană, în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 284L din 2016

Decizia 1861/14-oct-2016 privind modificarea Deciziei de punere în aplicare 2012/830/UE privind o contribuţie financiară suplimentară la programele de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului ale statelor membre pentru anul 2012

publicat in Jurnalul Oficial 284L din 2016

Decizia 36/16/COL/09-feb-2016 de abrogare parţială a Deciziei nr. 227/04/COL privind statutul Islandei referitor la septicemia hemoragică virală (SHV) [2016/1862]

publicat in Jurnalul Oficial 284L din 2016

Decizia 58/16/COL-D/03-mar-2016 de aprobare a măsurilor naţionale adoptate de Norvegia pentru limitarea impactului Gyrodactylus salaris şi de abrogare a Deciziilor nr. 298/08/COL şi nr. 299/08/COL [2016/1863]

publicat in Jurnalul Oficial 284L din 2016

Directiva 1855/19-oct-2016 de modificare a Directivei 2009/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de apropiere a legislaţiilor statelor membre privind solvenţii de extracţie utilizaţi la fabricarea produselor alimentare şi a ingredientelor alimentare

publicat in Jurnalul Oficial 284L din 2016