Rasfoire documente

Regulamentul 1826/14-oct-2016 privind neaprobarea substanţei active triciclazol, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare

publicat in Jurnalul Oficial 279L din 2016

Regulamentul 1827/14-oct-2016 de modificare pentru a 255-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu ISIL (Da'esh) şi cu organizaţia Al-Qaida

publicat in Jurnalul Oficial 279L din 2016

Regulamentul 1828/14-oct-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 279L din 2016

Rectificare din 15-oct-2016 la Regulamentul (UE) 2016/919 al Comisiei din 27 mai 2016 privind specificaţia tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemele de control-comandă şi semnalizare ale sistemului feroviar în Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 279L din 2016

Regulamentul 1825/06-sep-2016 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 901/2014 privind cerinţele administrative pentru omologarea şi supravegherea pieţei pentru vehiculele cu două sau trei roţi şi pentru cvadricicluri

publicat in Jurnalul Oficial 279L din 2016

Regulamentul 1824/14-iul-2016 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 3/2014, a Regulamentului delegat (UE) nr. 44/2014 şi a Regulamentului delegat (UE) nr. 134/2014 cu privire, respectiv, la cerinţele de siguranţă în funcţionare a vehiculului, la cerinţele privind construcţia vehiculelor şi la cerinţele generale, precum şi la cerinţele privind performanţele de mediu şi unităţii de propulsie

publicat in Jurnalul Oficial 279L din 2016