Rasfoire documente

Regulamentul 1805/29-sep-2016 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Carmarthen Ham (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 276L din 2016

Regulamentul 1806/29-sep-2016 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Dehesa de Extremadura (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 276L din 2016

Regulamentul 1807/30-sep-2016 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Poulet du Perigord (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 276L din 2016

Regulamentul 1808/12-oct-2016 de fixare, pentru anul fiscal 2017 al FEGA, a ratelor dobânzii care urmează să fie aplicate pentru calcularea costurilor financiare ale măsurilor de intervenţie constând în achiziţionarea, depozitarea şi comercializarea stocurilor

publicat in Jurnalul Oficial 276L din 2016

Regulamentul 1809/12-oct-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 276L din 2016

Decizia 1811/11-oct-2016 de modificare a anexei II la Decizia 93/52/CEE în ceea ce priveşte recunoaşterea provinciei Brindisi din regiunea Puglia din Italia ca fiind oficial indemnă de bruceloză (B. melitensis)

publicat in Jurnalul Oficial 276L din 2016

Decizia 339/15/COL/16-sep-2015 prin care Norvegia este autorizată să aplice derogări de la anumite norme comune în materie de siguranţă a aviaţiei în temeiul articolului 14 alineatul (6) din actul menţionat la punctul 66n din anexa XIII la Acordul privind Spaţiul Economic European [Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind normele comune în domeniul aviaţiei civile şi instituirea unei Agenţii Europene de Siguranţă a Aviaţiei şi de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 şi a Directivei 2004/36/CE, astfel cum a fost modificat] [2016/1812]

publicat in Jurnalul Oficial 276L din 2016

Rectificare din 13-oct-2016 la Regulamentul (UE) 2016/841 al Consiliului din 27 mai 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 329/2007 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

publicat in Jurnalul Oficial 276L din 2016

Rectificare din 13-oct-2016 la Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calităţii produselor agricole şi alimentare

publicat in Jurnalul Oficial 276L din 2016

Regulamentul 1810/12-oct-2016 de stabilire a unui procentaj unic de acceptare pentru eliberarea de licenţe de export, de respingere a cererilor de licenţe de export şi de suspendare a depunerii de cereri de licenţe de export pentru zahăr peste cotă

publicat in Jurnalul Oficial 276L din 2016