Rasfoire documente

Regulamentul 1798/30-sep-2016 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate (Khao Sangyod Muang Phatthalung) (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 275L din 2016

Regulamentul 1801/11-oct-2016 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare cu privire la punerea în corespondenţă a evaluărilor de credit efectuate de instituţiile externe de evaluare a creditului pentru securitizare, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 275L din 2016

Regulamentul 1802/11-oct-2016 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 414/2013 privind precizarea procedurii de autorizare a aceloraşi produse biocide, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 275L din 2016

Regulamentul 1803/11-oct-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 275L din 2016

Decizia 1804/10-oct-2016 privind normele de aplicare a articolelor 34 şi 35 din Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind achiziţiile efectuate de entităţile care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale

publicat in Jurnalul Oficial 275L din 2016

Regulamentul 1799/07-oct-2016 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare privind punerea în corespondenţă a evaluărilor de credit efectuate de instituţiile externe de evaluare a creditului în conformitate cu articolul 136 alineatele (1) şi (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 275L din 2016

Regulamentul 1800/11-oct-2016 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare cu privire la clasificarea evaluărilor de credit ale instituţiilor externe de evaluare a creditului pe o scară obiectivă a nivelurilor de calitate a creditului, în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 275L din 2016