Rasfoire documente

Acord din 12-feb-2016 privind adoptarea unor regulamente tehnice armonizate ale Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru vehiculele cu roţi, echipamentele şi componentele care pot fi montate şi/sau folosite la vehiculele cu roţi şi condiţiile pentru recunoaşterea reciprocă a omologărilor acordate în temeiul acestor regulamente ale Organizaţiei Naţiunilor Unite (1)

publicat in Jurnalul Oficial 274L din 2016

Notificare din 11-oct-2016 privind aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului de parteneriat economic între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi statele părţi la APE din SADC, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 274L din 2016

Decizia 1790/12-feb-2016 privind încheierea Revizuirii 3 a Acordului Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind adoptarea specificaţiilor tehnice uniforme pentru vehicule cu roţi, echipamente şi componente care pot fi montate şi/sau folosite la vehicule cu roţi şi condiţiile pentru recunoaşterea reciprocă a omologărilor acordate pe baza acestor specificaţii (''Acordul din 1958 revizuit'')

publicat in Jurnalul Oficial 274L din 2016

Decizia (PESC) 2016/1791/12-iul-2016 privind semnarea şi încheierea în numele Uniunii a acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană şi Republica Centrafricană privind statutul misiunii PSAC de instruire militară a Uniunii Europene în Republica Centrafricană (EUTM RCA)

publicat in Jurnalul Oficial 274L din 2016

Acord din 21-iul-2016 sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană şi Republica Centrafricană privind statutul misiunii PSAC de instruire militară a Uniunii Europene în Republica Centrafricană (EUTM RCA)

publicat in Jurnalul Oficial 274L din 2016

Regulamentul 1792/29-sep-2016 de înlocuire a anexelor A, B şi C la Regulamentul (CE) nr. 1346/2000 privind procedurile de insolvenţă

publicat in Jurnalul Oficial 274L din 2016

Regulamentul 1793/10-oct-2016 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/759 în ceea ce priveşte introducerea în Uniune, din Taiwan, a gelatinei şi a colagenului, precum şi a materiilor prime tratate pentru aceste produse

publicat in Jurnalul Oficial 274L din 2016

Regulamentul 1794/10-oct-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 274L din 2016

Decizia 1795/29-sep-2016 de stabilire a poziţiei care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, cu privire la amendamentele aduse anexelor la Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR) şi Regulamentului anexat la Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căi navigabile interioare (ADN)

publicat in Jurnalul Oficial 274L din 2016

Decizia 1796/07-iul-2016 de modificare a Deciziilor 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2012/720/UE şi 2012/721/UE pentru a ţine seama de evoluţiile înregistrate în clasificarea substanţelor

publicat in Jurnalul Oficial 274L din 2016

Decizia 1/15-sep-2016 a Comitetului mixt de implementare instituit prin Acordul de parteneriat voluntar între Uniunea Europeană, pe de o parte, şi Republica Indonezia, pe de altă parte privind data de la care se aplică regimul de licenţe privind asigurarea respectării legislaţiei în domeniul forestier, guvernanţa şi schimburile comerciale (FLEGT) [2016/1797]

publicat in Jurnalul Oficial 274L din 2016