Rasfoire documente

Decizia (PESC) 2016/1783/04-aug-2016 privind semnarea şi încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului sub forma unui schimb de scrisori dintre Uniunea Europeană şi Republica Islamică Afganistan în ceea ce priveşte prelungirea aplicării Acordului privind statutul Misiunii de poliţie a Uniunii Europene în Afganistan (EUPOL AFGANISTAN)

publicat in Jurnalul Oficial 273L din 2016

Acord din 03-sep-2016 sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană şi Republica Islamică Afganistan privind prelungirea acordului între Uniunea Europeană şi Republica Islamică Afganistan privind statutul Misiunii de poliţie a Uniunii Europene în Afganistan (EUPOL AFGANISTAN)

publicat in Jurnalul Oficial 273L din 2016

Regulamentul 1784/30-sep-2016 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2568/91 privind caracteristicile uleiurilor de măsline şi ale uleiurilor din resturi de măsline, precum şi metodele de analiză a acestora

publicat in Jurnalul Oficial 273L din 2016

Regulamentul 1785/07-oct-2016 de modificare a anexelor II şi III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte limitele maxime de reziduuri pentru cimoxanil, săruri de fosfan şi de fosfură şi 5-nitroguaiacolat de sodiu, o-nitrofenolat de sodiu şi p-nitrofenolat de sodiu din sau de pe anumite produse

publicat in Jurnalul Oficial 273L din 2016

Regulamentul 1786/07-oct-2016 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 în ceea ce priveşte declaraţiile de cheltuieli pentru programele de dezvoltare rurală

publicat in Jurnalul Oficial 273L din 2016

Regulamentul 1787/07-oct-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 273L din 2016

Rectificare din 08-oct-2016 la Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 mai 2014 privind pieţele instrumentelor financiare şi de modificare a Directivei 2002/92/CE şi a Directivei 2011/61/UE

publicat in Jurnalul Oficial 273L din 2016