Rasfoire documente

Notificare din 07-oct-2016 privind aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului de parteneriat economic preliminar între Cote d'Ivoire, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 272L din 2016

Regulamentul 1776/06-oct-2016 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte utilizarea sucralozei (E 955) ca potenţiator de arome în guma de mestecat cu adaos de zahăr sau polioli

publicat in Jurnalul Oficial 272L din 2016

Regulamentul 1778/06-oct-2016 de instituire a unei taxe antidumping provizorii asupra importurilor de anumite produse plate laminate la cald din fier, din oţel nealiat sau din alte oţeluri aliate, originare din Republica Populară Chineză

publicat in Jurnalul Oficial 272L din 2016

Regulamentul 1779/06-oct-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 272L din 2016

Decizia 1780/29-sep-2016 de stabilire a poziţiei care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt instituit în temeiul Acordului între Uniunea Europeană şi Georgia privind facilitarea eliberării vizelor, cu privire la adoptarea unor orientări comune pentru punerea în aplicare a acordului respectiv

publicat in Jurnalul Oficial 272L din 2016

Decizia 1781/05-oct-2016 de modificare a anexei II la Decizia 2007/777/CE în ceea ce priveşte introducerea unei rubrici pentru Saint-Pierre şi Miquelon în lista cu ţări terţe sau părţi ale acestora din care se autorizează introducerea în Uniune a produselor din carne şi stomacuri, vezici şi intestine tratate

publicat in Jurnalul Oficial 272L din 2016

Decizia 1782/05-oct-2016 de modificare a Deciziei 2008/185/CE în ceea ce priveşte includerea Lituaniei în lista statelor membre în care se aplică un program naţional aprobat de control al bolii Aujeszky şi de actualizare a listei din anexa III cuprinzând institutele naţionale

publicat in Jurnalul Oficial 272L din 2016

Regulamentul 1777/06-oct-2016 de instituire a unei taxe antidumping provizorii asupra importurilor de anumite tipuri de tablă groasă din oţeluri nealiate sau din alte oţeluri aliate originare din Republica Populară Chineză

publicat in Jurnalul Oficial 272L din 2016