Rasfoire documente

Decizia 1749/17-iun-2016 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului pentru eliminarea comerţului ilicit cu produse din tutun la Convenţia-cadru a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii pentru controlul tutunului, cu excepţia dispoziţiilor sale care intră sub incidenţa părţii a treia titlul V din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene

publicat in Jurnalul Oficial 268L din 2016

Decizia 1750/17-iun-2016 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului pentru eliminarea comerţului ilicit cu produse din tutun la Convenţia-cadru a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii pentru controlul tutunului, în ceea ce priveşte dispoziţiile sale referitoare la obligaţii privind cooperarea judiciară în materie penală şi definirea infracţiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 268L din 2016

Protocol din 20-dec-2013 pentru eliminarea comerţului ilicit cu produse din tutun

publicat in Jurnalul Oficial 268L din 2016

Decizia 1751/20-sep-2016 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Principatul Andorra prin care se prevăd măsuri echivalente celor stabilite prin Directiva 2003/48/CE a Consiliului privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăţilor de dobânzi

publicat in Jurnalul Oficial 268L din 2016

Protocol din 12-feb-2016 DE MODIFICARE a Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Principatul Andorra prin care se prevăd măsuri echivalente celor stabilite prin Directiva 2003/48/CE a Consiliului privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăţilor de dobânzi

publicat in Jurnalul Oficial 268L din 2016

Regulamentul 1753/30-sep-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 268L din 2016

Decizia 1754/29-sep-2016 de modificare a Deciziei (UE) 2015/1601 de instituire a unor măsuri provizorii în domeniul protecţiei internaţionale în beneficiul Italiei şi al Greciei

publicat in Jurnalul Oficial 268L din 2016

Decizia (PESC) 2016/1755/30-sep-2016 de modificare a Deciziei (PESC) 2015/1333 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Libia

publicat in Jurnalul Oficial 268L din 2016

Decizia 1756/28-sep-2016 de stabilire a poziţiei Uniunii Europene în ceea ce priveşte o decizie a autorităţilor administrative, în temeiul Acordului dintre Guvernul Statelor Unite ale Americii şi Uniunea Europeană privind coordonarea programelor de etichetare referitoare la eficienţa energetică a echipamentelor de birou, cu privire la revizuirea specificaţiilor pentru dispozitivele de afişare incluse în anexa C la acord

publicat in Jurnalul Oficial 268L din 2016

Decizia 1757/29-sep-2016 privind instituirea Consorţiului pentru o infrastructură europeană de cercetare destinată Observatorului european multidisciplinar al fundului mării şi al coloanei de apă (ERIC EMSO)

publicat in Jurnalul Oficial 268L din 2016

Regulamentul 1752/30-sep-2016 privind punerea în aplicare a articolului 21 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/44 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Libia

publicat in Jurnalul Oficial 268L din 2016