Rasfoire documente

Regulamentul 1718/20-sep-2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 582/2011 în ceea ce priveşte emisiile provenite de la vehicule grele cu privire la dispoziţiile privind testarea cu ajutorul sistemelor portabile de măsurare a emisiilor (PEMS) şi procedura de testare a durabilităţii dispozitivelor de schimb pentru controlul poluării

publicat in Jurnalul Oficial 259L din 2016

Regulamentul 1720/26-sep-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 259L din 2016

Decizia 1721/26-sep-2016 privind aprobarea sistemului eficient de iluminat exterior cu diode luminescente produs de Toyota, destinat utilizării în vehicule electrice hibride a căror sursă de alimentare nu este externă, ca tehnologie inovatoare de reducere a emisiilor de CO2 generate de autoturisme, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 259L din 2016

Rectificare din 27-sep-2016 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1047 al Comisiei din 28 iunie 2016 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful vamal comun

publicat in Jurnalul Oficial 259L din 2016

Regulamentul 1719/26-sep-2016 de stabilire a unei orientări privind alocarea capacităţilor pe piaţa pe termen lung

publicat in Jurnalul Oficial 259L din 2016